Strany

Strany obdĺžnika sú v pomere 3: 5 a jeho obvod meria 72 cm. Vypočítajte:
a) veľkosť oboch strán obdĺžnika
b) obsah obdĺžnika
c) dĺžku uhlopriečky

Správna odpoveď:

a =  13,5 cm
b =  22,5 cm
S =  303,75 cm2
u =  26,2393 cm

Postup správneho riešenia:


5a=3b
2(a+b)=72

5•a=3•b
2•(a+b)=72

5a-3b = 0
2a+2b = 72

a = 27/2 = 13.5
b = 45/2 = 22.5

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.
b=22.5 cm
S=a b=13.5 22.5=303.75 cm2
u=a2+b2=13.52+22.52=26.2393 cmNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.


avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Vyskúšajte našu kalkulačka na prepočet pomeru.
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady:

  • Strany 8
    diagonal_rectangle Strany obdĺžnika sú v pomere 3 : 5, jeho obvod je 48 cm. Vypočítaj dĺžku jeho uhlopriečky.
  • Obdĺžnik
    obdelnik Dĺžky stráň obdĺžnika sú v pomere 5:12 a obvod je 238 cm. Vypočítaj dĺžku uhlopriečky a obsah obdĺžnika.
  • Obdĺžnik
    diagonal_rectangle Dĺžky strán obdĺžnika sú v pomere 3:4. Dĺžka uhlopriečky obdĺžnika je 20 cm. Výpočítaj obsah obdĺžnika.
  • Obdélník - strany 4
    mouse Obvod obdĺžnika je 72 cm. Vypočítajte dĺžky strán v pomere 3:5.
  • Obdĺžnik
    rectangles Obdĺžnik má uhlopriečku dĺžky 74 cm. Jeho strany sú v pomere 5: 3. Nájdite jeho dĺžky strán.
  • Obdĺžnik
    rectangles Obvod obdĺžnika je 48 cm. Vypočítajte jeho rozmery, ak sú v pomere 5:3.
  • Strany trojuholníka
    trojuholnik Trojuholník má obvod 21 cm a dĺžky jeho strán sú v pomere 6: 5: 3. Určite v cm dĺžku najdlhšej strany trojuholníka.
  • Obsah kruhu
    described_circle2 Vypočítajte obsah kruhu, ktorý má rovnaký obvod ako je obvod obdĺžnika vpísanej kružnici s polomerom r 9 cm tak, že jeho strany sú v pomere 2 ku 7.
  • Uhlopriečky obdĺžnika
    rectangle_diagonals Vypočítajte dĺžku uhlopriečky obdĺžnika, ktorého dĺžka je o 3 cm vačšia ako jeho šírka, a jeho obvod sa rovná 18 centimetrov.
  • Obdĺžnik - opísaná
    obdelnik_kruh Dĺžky strán obdĺžnika sú v pomere 1 : 3. Polomer kružnice opísanej obdĺžniku je 10 cm. Vypočítaj jeho obvod.
  • Uhlopriečka ABCD
    diagonal_rectangle Vypočítaj mi dĺžku uhlopriečky obdĺžnika, ktorého dĺžka je o 7 cm vačšia ako jeho šírka, a jeho obvod sa rovná 34 centimetrov. Rozmery obdĺžnika sú vyjadrené v prirodzených číslach.
  • Obvod trojuholníka
    triangle_vysky Vypočítajte v centimetroch obvod trojuholníka, ktorého dĺžky strán sú v pomere 3 : 5 : 7 a najdlhšia strana má dĺžku 17, 5 cm.
  • Uhlopriečky a strany
    rhombus-diagonals Dĺžky uhlopriečok kosoštvorca sú e = 48cm, f = 20cm. Vypočítajte dĺžku jeho strán.
  • Rovnostranný trojuholník
    equilateral_triangle2 Vypočítajte obsah rovnostranného trojuholníka, ktorého obvod je 72cm.
  • Obvod 41
    rectangle Obvod a šírka obdĺžnika sú v pomere 5:1. jeho obsah je 216cm2. Aká je jeho dĺžka?
  • Obdĺžnik - pomer strán
    rectangle Vypočítajte obsah obdĺžnika, ktorého strany sú v pomere 1:12 a obvod je 1453.
  • Kosoštvorec a pomer
    kosostvorec V kosoštvorci s obsahom 150 cm2 je pomer uhlopriečok 3:4. Vypočítaj dĺžku jeho výšky