Strany

Strany obdĺžnika sú v pomere 3: 5 a jeho obvod meria 72 cm. Vypočítajte:
a) veľkosť oboch strán obdĺžnika
b) obsah obdĺžnika
c) dĺžku uhlopriečky

Správna odpoveď:

a =  13,5 cm
b =  22,5 cm
S =  303,75 cm2
u =  26,2393 cm

Postup správneho riešenia:


5a=3b
2(a+b)=72

5•a=3•b
2•(a+b)=72

5a-3b = 0
2a+2b = 72

a = 27/2 = 13.5
b = 45/2 = 22.5

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.
b=22,5=22,5 cm
S=a b=13,5 22,5=303,75 cm2
u=a2+b2=13,52+22,52=26,2393 cmNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Vyskúšajte našu kalkulačka na prepočet pomeru.
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: