Päťuholník 6

Vývesný štít má tvar päťuholníka ABCDE, v ktorom úsečka BC je kolmá na úsečku AB a EA je kolmá na úsečku AB. Bod P je päta kolmice spustenie z bodu D na úsečku AB. |AP|=|PB|, |BC|=|EA|=6dm, |PD|=8,4dm. Na štíte je vyznačený bod X - priesečník úsečiek PE a DA, bod Y - priesečník úsečiek PC a BD. Potrebujem zamerať bod Z, ktorý je priesečníkom úsečiek XY a PD. Určte |PZ|.

Správna odpoveď:

z =  3,5 dm

Postup správneho riešenia:

a=6 dm b=8,4 dm  a:(A+B) = z : B b:(A+B) = z : A  a B = z A + z B b A = z A + z B  a B = b A A:B = a:b  a:(A+B) = z : B  z = a   A+BB z = a   A/B+11  z=a a/b+11=6 6/8,4+11=27=3,5=27 dm=3,5 dm   Skuˊsˇka spraˊvnosti:   z2=b 1+b/a1=8,4 1+8,4/61=27=3,5 dmNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Zobrazujem 1 komentár:
Tonda
Priklad asi na rovnolahlost

Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom harmonického priemeru?
Hľadáte štatistickú kalkulačku?
Vyskúšajte našu kalkulačka na prepočet pomeru.
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: