Voda

Zmiešajte 27 l vody, ktorá má teplotu 87 °C, 54 l vody teplej 34 °C a 54 vody teplej 78 °C.

Aká je teplota zmiešanej vody ihneď po zmiešaní?

Výsledok

t =  62.2 °C

Riešenie:

V1=27 l V2=54 l V3=54 l  t1=87 C t2=34 C t3=78 C  t=V1 t1+V2 t2+V3 t3V1+V2+V3=27 87+54 34+54 7827+54+54=3115=62.2=62.2CV_{ 1 } = 27 \ l \ \\ V_{ 2 } = 54 \ l \ \\ V_{ 3 } = 54 \ l \ \\ \ \\ t_{ 1 } = 87 \ ^\circ C \ \\ t_{ 2 } = 34 \ ^\circ C \ \\ t_{ 3 } = 78 \ ^\circ C \ \\ \ \\ t = \dfrac{ V_{ 1 } \cdot \ t_{ 1 }+V_{ 2 } \cdot \ t_{ 2 }+V_{ 3 } \cdot \ t_{ 3 } }{ V_{ 1 }+V_{ 2 }+V_{ 3 } } = \dfrac{ 27 \cdot \ 87+54 \cdot \ 34+54 \cdot \ 78 }{ 27+54+54 } = \dfrac{ 311 }{ 5 } = 62.2 = 62.2 ^\circ CNapíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Hľadáte pomoc s výpočtom aritmetického priemeru? Hľadáte štatistickú kalkulačku? Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže náš prevodník jednotiek objemu.

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Čerpadlo
  full_pumpa Čerpadlo prečerpá 4 hektolitre vody za hodinu. Koľko litrov vody prečerpá za dva dni? Výsledok zapíšte ai v tvare a x 10 na n.
 2. Teplomer
  teplomer_29 Rano o 8:00 ukazoval teplomer vonkajšiu teplotu 16,7 stupňa o dve hodiny stúpla o 2,6 stupňa aku teplotu sme mali o 10:00?
 3. Teplota prevod
  teplomer_12 Normálna teplota ľudského tela je 98,6 stupňov Fahrenheit. Aká je teplota v stupňoch Celzia?
 4. Priemer
  avg Aritmetický priemer dvoch čísel je 71.7. Jedno z čísel je 5. Vypočítajte druhé číslo.
 5. Priemer
  gaussian Priemer 9 čísiel je 86. Aký je ich súčet?
 6. Farmár
  krava Farmár obrába 317 ha ornej pôdy a zvyšných 25% tvoria lúky a pasienky. Koľko pôdy vlastní farmár?
 7. V strede
  number_line Ktoré číslo je na číselnej osi v strede medzi štvrtinou pätiny a polovicou tretiny?
 8. Spočítaj
  calculator_3 Podiel čísel 18 a 6 zväčši o súčin čisel 156 a 0.001
 9. Koľkokrát 5
  zlomky_20 Koľkokrát je štvrtina osminy menšia ako tretina šestiny?
 10. Lósy
  tombola_4 V pondelok sa predalo 33 losov. Každý ďalší deň potom dvakrát viac ako v deň predchádzajúci. Koľko losov sa predalo v piatok a koľko celkom od pondelka do piatku?
 11. Hokejové kartičky
  hokej_5 Maroš dostal za odmenu po vysvedčení hokejové kartičky. Počet kartičiek, ktoré dostal, je dvakrát väčší ako súčet známok na vysvedčení. Maroš má 8 predmetov a jeho priemerná známka na vysvedčení bola 1,75. Koľko hokejových kartičiek Maroš dostal?
 12. Elektrická energia - spotreba
  penale Platba hotela za elektrickú energiu po neuhradení pôvodnej platby bola zvýšená o 1,5 % na sumu 2395.40€. Pôvodná platba mala byť:
 13. Druhá
  numbers_49 Druhá odmocnina z 25 krát druhá odmocnina z 81 je aké číslo?
 14. Percentá 6
  percents2_7 Určte, koľko je 305% z čísla 98.
 15. Sučin 7
  numbers_49 Sučin troch čísel je 224. Prvé z nich je 10, druhé je 50 - krát menšie ako prvé. Vypočítajte tretie číslo.
 16. Percentá
  skiing Zo 99 detí, ktoré sa zúčastnili lyžiarského kurzu bolo 23 výborných lyžiarov, 13 dobrých a 20 priemerných a zvyšok boli začiatocníci. Vypočitaj tieto údaje v percentách.
 17. Neprítomný Hliník
  children_15 V triede je 32 žiakov. Koľko žiakov chýbalo na vyučovaní, ak neprítomných bolo 12,5%?