Plášť 4

Plášť rotačného valca je 4 krát väčší než obsah jeho podstavy. Určte objem pravidelného trojbokého hranola, ktorý je vo valci vpísaný. Polomer podstavy valca je 10 cm.

Správna odpoveď:

V =  2598,0762 cm3

Postup správneho riešenia:

r=10 cm S1=π r2=3,1416 102314,1593 cm2 S2=4 S1=4 314,15931256,6371 cm2  S2=2π r h  h=2π rS2=2 3,1416 101256,6371=20 cm  r=33a a=r/33=10/33=10 3 cm17,3205 cm  S3=43 a2=43 17,32052=75 3 cm2129,9038 cm2  V=S3 h=129,9038 20=1500 3=2598,0762 cm3Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže náš prevodník jednotiek objemu.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: