Mapa - stúpanie

Na mape Vysokých Tatier v mierke 1:32000 sú stanice lanovky v Tatranskej Lomnici a na Skalnatom Plese vzdialené 121.9 mm. Nadmorské výšky staníc sú 944 m a 1755 m. Približne pod akým uhlom stúpa lanovka?

Výsledok

α =  11.74 °

Riešenie:

Textové riešenie α =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka. Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku. Najprirodzenejšou aplikáciou trigonometrie a goniometrických funkcií predstavuje výpočet trojuholníkov. Bežné aj menej bežné výpočty rôznych typov trojuholníkov ponúka naša trigonometrická kalkulačka trojuholníka. Slovo trigonometria pochádza z gréčtiny a doslovne znamená výpočet trojuholníka.

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Cesta
  route-66 Priemerné stúpanie cesty je dané pomerom 1:42. Pod akým uhlom cesta priemerne stúpa?
 2. Stúpanie
  scenic_road Cesta má stúpanie 1:15. Aký veľký uhol odpovedá takému stúpaniu?
 3. Lanovka 2
  lanovka_1 Lanovka stúpa pod uhlom 54° a spája hornú a dolnú stanicu s výškovým rozdielom 517 m. Aká dlhá je je trať lanovky?
 4. Schodisko
  steps Pod akým uhlom stúpa schodisko, ak je výška schodu je 6 cm a šírka 16 cm?
 5. Vysoký múr
  mur Mám vysoký múr 2m. Potrebujem 15 stupňov uhol (smerom nahor) na ďalší múr vzdialený 4m. Aký vysoký musí byť druhý múr?
 6. Strom
  strom Aký vysoký je strom, ktorý pozorujem v zornom uhle 52°? Ak stojím 5 m od stromu a 2m nad zemou.
 7. Javor
  tree_javor Vrchol stromu - javora vidno zo vzdialenosti 3 m od kmeňa stromu z výšky 1.8 m pod uhlom 45°. Zistite výšku stromu.
 8. Záhon
  triangle_flowers.JPG Kvetinový záhon má tvar rovnoramenného tupouhlého trojuholníka. Rameno má veľkosť 5.2 metrov a uhol oproti základni má veľkosť 108°. Aká je vzdialenosť základne od protiľahlého vrcholu?
 9. Reflektor
  lamp Kruhový reflektor vrhá svetelný kužeľ s vrcholovým uhlom o veľkosti 37° a je zavesený vo výške 29 m na stožiaru tak, že os svetelného kužeľa zviera s osou stožiaru uhol o veľkosti 62°. Akú najväčšiu dĺžku osvetlí reflektor na vodorovnej rovine?
 10. Sklon bazénu
  swimming_pool Vypočítajte sklon v percentách aj v stupňoch dna bazénu dlhého 40 m, ak hĺbka vody na začiatku bazéna je 0.8 m (pre deti) a na konci bazéna je 1.81 m (pre plavcov).
 11. Skosenie
  zkoseni Mám zápis skosenia v pomere 1:6. Aký je uhol a ako ho vypočítam?
 12. Ihlan
  jehlan Je daný ihlan, podstava a = 4 cm, výška v = 13 cm; a) urči odchýlku roviny ABV od roviny podstavy b) odchýlku protejších bočných hrán
 13. Cesta - klesanie
  atan Na priamom úseku cesty je vyznačené klesanie 12 percent. Aký uhol zviera smer cesty sa smerom vodorovným?
 14. Vnútorné uhly
  triangle_5 Určte vnútorné uhly trojuholníka ABC, ak uhol pri vrchole C je dvakrát väčší ako uhol pri vrchole B a uhol pri vrchole B je o 4 stupne menší ako uhol pri vrchole A.
 15. Referenčný uhol
  anglemeter Nájdite referenčný uhol nasledujúcich uhlov:
 16. Stredná priečka
  trianles Je pravda že stredná priečka rozpoľuje trojuholník?
 17. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?