Delenie - 8. ročník - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 231

 • Výraz s mocninami
  mocninova_fx_2 Určte hodnotu výrazu:1^-4:2^-3
 • Oblúková
  angles Preveďte do oblúkovej miery: 385 ° Výsledok napíšte ako násobok π
 • Rovnica s faktoriálom
  fact_1 Riešte rovnicu: x!:5=1008 Riešením rovnice je prirodzené číslo
 • Výraz s mocninami 2
  mocninova_fx_3 Určte hodnotu výrazu: (10240,1):9
 • Delitele
  one Nájdite všetky delitele čísla 493. Koľko ich je?
 • ROZDEL a panuj
  oriesky Rozdel 120 orechov v pomere 4: 6.
 • Percentá inak
  percent_sign Vypočítajte 24% ak 62% je 48.
 • Vpísaná guľa
  cubes2_7 Koľko percent objemu kocky zaberá guľa do nej vpísaná?
 • Rovnica - reciproká
  hyperbola_3 Riešte pre neznámu x: 7: x = 14: 1000
 • Rozklad
  prime_factorization Urobte rozklad pomocou prvočísel čísla 155. Výsledok zapíšte ako prvočíselné delitele (všetky, aj násobné)
 • Pomer
  ratio_2 Rozlož číslo 1963 v pomere 9:2:2.
 • Nájdite 4
  numbers Nájdite najmenšie päťciferné číslo tvaru A432B, ktoré je deliteľné 15.
 • Počet riešení
  eggs Koľko riešení má rovnica x . y = 2950 s dvoma neznámymi v množine prirodzených čísel
 • Mocniny - porovnanie
  diagram Koľkokrát väčšie je číslo 56 ako 46?
 • Hodiny
  hodiny Koľkokrát za deň sa ručičky na hodinách prekryjú?
 • Kolko 46
  prime Koľko trojciferných prirodzených čísel je delitelných číslom 25?
 • Siedmimi a ôsmimi
  numbers_29 Vypíšte všetky prirodzené čísla x deliteľné súčastne siedmimi a ôsmimi, pre ktoré platí: 100 < x < 200
 • Prevrátená hodnota
  rec_gamma Aká je prevrátená hodnota súčtu prevrátených hodnôt čísel 9 a 6?
 • Monitor 9
  plusminus_1 Urč 2/3 podielu súčtu a súčinu všetkých prvočíselných deliteľov čísla 120.
 • Eso
  ace Z kompletnej kartovej sady (32 kariet) vytiahneme 1 kartu. Aká je pravdepodobnosť, že vytiahneme eso?

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .Príklady na delenie. Príklady pre 8. ročník (ôsmakov).