Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

-8 3/8 - 10 1/6 = -445/24 = -18 13/24 ≅ -18,5416667

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 8 3/8 na zlomek: 8 3/8 = 8 3/8 = 8 · 8 + 3/8 = 64 + 3/8 = 67/8

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 8 jmenovatelem 8. Celé číslo 8 je totéž jako 8 * 8/8 = 64/8
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 64 do čitatele 3. Nový čitatel je 64 + 3 = 67
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 67) nad jmenovatele 8.
 2. Unárne mínus: -67/8 = -67/8
 3. Konverze smíšeného čísla 10 1/6 na zlomek: 10 1/6 = 10 1/6 = 10 · 6 + 1/6 = 60 + 1/6 = 61/6

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 10 jmenovatelem 6. Celé číslo 10 je totéž jako 10 * 6/6 = 60/6
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 60 do čitatele 1. Nový čitatel je 60 + 1 = 61
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 61) nad jmenovatele 6.
 4. Odčítání: výsledek kroku č. 2 - 61/6 = -67/8 - 61/6 = -67 · 3/8 · 3 - 61 · 4/6 · 4 = -201/24 - 244/24 = -201 - 244/24 = -445/24
  Při sčítání, odečítání a porovnávání zlomků je vhodné oba zlomky upravit na společný (stejný, shodný) jmenovatel. Společný jmenovatel vypočítáme jako nejmenší společný násobek obou jmenovatelů - NSN(8, 6) = 24. V praxi stačí určit společného jmenovatele (tj ne nutně nejmenšího) vynásobením jmenovatelů: 8 × 6 = 48. V dalším mezikroku výslední zlomek není možné dále zjednodušit krácením.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3

Zlomky v slovních úlohách:slovní úlohy - více »