Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

9 2/3 - 2 6/7 = 143/21 = 6 17/216,8095238

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 9 2/3 na zlomek: 9 2/3 = 9 2/3 = 9 · 3 + 2/3 = 27 + 2/3 = 29/3

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 9 jmenovatelem 3. Celé číslo 9 je totéž jako 9 * 3/3 = 27/3
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 27 do čitatele 2. Nový čitatel je 27 + 2 = 29
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 29) nad jmenovatele 3.
 2. Konverze smíšeného čísla 2 6/7 na zlomek: 2 6/7 = 2 6/7 = 2 · 7 + 6/7 = 14 + 6/7 = 20/7

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 2 jmenovatelem 7. Celé číslo 2 je totéž jako 2 * 7/7 = 14/7
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 14 do čitatele 6. Nový čitatel je 14 + 6 = 20
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 20) nad jmenovatele 7.
 3. Odčítání: 29/3 - 20/7 = 29 · 7/3 · 7 - 20 · 3/7 · 3 = 203/21 - 60/21 = 203 - 60/21 = 143/21
  Při sčítání, odečítání a porovnávání zlomků je vhodné oba zlomky upravit na společný (stejný, shodný) jmenovatel. Společný jmenovatel vypočítáme jako nejmenší společný násobek obou jmenovatelů - NSN(3, 7) = 21. V praxi stačí určit společného jmenovatele (tj ne nutně nejmenšího) vynásobením jmenovatelů: 3 × 7 = 21. V dalším mezikroku výslední zlomek není možné dále zjednodušit krácením.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3

Zlomky v slovních úlohách:slovní úlohy - více »