Zatáčka

Cyklista prochází zatáčkou o poloměru 20 m rychlostí 25 km/h. O jak velký úhel se musí odklonit od svislého směru dovnitř zatáčky?

Správná odpověď:

A =  13,5567 °

Postup správného řešení:

r=20 m v=25 km/h m/s=25:3,6  m/s=6,94444 m/s g=10 m/s2  Fo+Fg=F Fg=m g Fo=mv2/r  tgA=FgFo tgA=m gmv2/r tgA=r gv2  A1=arctg(r gv2)=arctg(20 106,94442)0,2366 rad  A=A1  =A1 π180   =0,2366 π180   =13,557  =13,5567=13°3324"Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Dva vektory určeny velikostmi a vzájemným úhlem sčítá naše kalkulačka sčítání vektorů .
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotku hmotnosti?
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.
Vyzkoušejte si převody jednotek úhlů úhlové stupně, minuty, sekundy, radiány.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: