Čtyřboký hranol

Vypočtěte povrch a objem čtyřbokého hranolu, který mě podstavu tvaru kosodélníku, pokud jeho rozměry jsou:
a = 12 cm, b = 70 mm, v_a = 6 cm, v_h = 1 dm.

Výsledek

S =  5.24 dm2
V =  0.72 dm3

Řešení:

a=12/10=65=1.2 b=70/100=710=0.7 v=6/10=35=0.6 h=1 S1=a v=1.2 0.6=1825=0.72 S2=2 (a+b) h=2 (1.2+0.7) 1=195=3.8 S=2 S1+S2=2 0.72+3.8=13125=5.24=5.24 dm2a = 12/10 = \dfrac{ 6 }{ 5 } = 1.2 \ \\ b = 70/100 = \dfrac{ 7 }{ 10 } = 0.7 \ \\ v = 6/10 = \dfrac{ 3 }{ 5 } = 0.6 \ \\ h = 1 \ \\ S_{ 1 } = a \cdot \ v = 1.2 \cdot \ 0.6 = \dfrac{ 18 }{ 25 } = 0.72 \ \\ S_{ 2 } = 2 \cdot \ (a+b) \cdot \ h = 2 \cdot \ (1.2+0.7) \cdot \ 1 = \dfrac{ 19 }{ 5 } = 3.8 \ \\ S = 2 \cdot \ S_{ 1 }+S_{ 2 } = 2 \cdot \ 0.72+3.8 = \dfrac{ 131 }{ 25 } = 5.24 = 5.24 \ dm^2
V=S1 h=0.72 1=1825=0.72=0.72 dm3V = S_{ 1 } \cdot \ h = 0.72 \cdot \ 1 = \dfrac{ 18 }{ 25 } = 0.72 = 0.72 \ dm^3Napište nám komentář ke příkladu (úlohe) a jeho řešení (například pokud je stále něco nejasné nebo máte jiné řešení, nebo příklad nevíte vypočítat, nebo-li řešení je nesprávné...):

Zobrazuji 0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
Chcete proměnit jednotku plochy? Chcete proměnit jednotku délky? Víte objem a jednotku objemu a chcete proměnit jednotku objemu?

Další podobné příklady a úkoly:

 1. Čtyřboký jehlan 9
  jehlan Je dán pravidelný čtyřboký jehlan. Délka hrany podstavy a = 6,5 cm, boční hrana s = 7,5 cm. Vypočítejte Objem a obsah pláště.
 2. Válec - v
  cylinder_2 Objem válce je 163 cm3. Poloměr podstavy 10 cm. Vypočtěte výšku válce.
 3. Hranol X
  Cuboid_simple Hranol s hranami o délkách x cm, 2x cm a 3x cm a má objem 10368 cm3. Jakou velikost má povrch tohoto hranolu?
 4. Kvádr - úhlopříčka
  kvadr_diagonal Vypočítej objem kvádru, jehož tělesova úhlopříčka u se rovná 6.1cm a obdélníková postava má rozměry 3.2cm a 2.4cm
 5. Komolý kužel
  kuzel_komoly Vypočtěte výšku rotačního komolého kužele, je-li dán jeho objem V=1111 cm3 a poloměry podstav r1=6.2 cm a r2=9.8 cm.
 6. Kvádr
  cuboid_1 Kvádr má povrch 1577 cm2, délky jeho hran jsou v poměru 4:1:2. Vypočítej objem kvádru.
 7. Terezka
  cube Krychle má obsah podstavy 289 mm2. Vypočítej její délku hrany, objem a povrh plášte.
 8. Tajný poklad
  max_cylinder_pyramid Skauti mají stan ve tvaru pravidelného čtyřbokého jehlanu se stranou podstavy 4 m a výšce 3 m. Do stanu potřebují schovat válcovou nádobu s tajným pokladem. Určete poloměr r (a výšku h) nádoby tak, aby mohli schovat co nejobjemnější poklad.
 9. Komolého kruhový kužel
  frustum-of-a-right-circular-cone Betonový podstavec má tvar pravoúhlého komolého kruhového kužele s výškou 2,5 metru. Průměr horní a dolní základny je 3 stopy a 5 stop. Určitě boční plochu povrchu, celkovou plochu povrchu a objem podstavce.
 10. Kužel S2V
  popcorn Plášť kužele rozvinutý do roviny má tvar kruhové výseče se středovým úhlem 126° a obsahem 415 dm2. Vypočítejte objem tohoto kužele.
 11. Koule A2V
  sphere3 Povrch koule je 760 m2. Jaký je její objem?
 12. Krychle
  cube_in_sphere_1 Krychle je vepsána do koule o objemu 4728 cm3. Určete délku hrany krychle.
 13. Špalík plave
  balza05 Jaký bude objem vynořené části dřevěného (balzového) špalíku s hustotou 200 kg/m3 a objemem 0,02 m3, který plave v lihu? (hustota lihu je 789 kg/m3)
 14. Komolý kužel
  cone-frustrum Pokud je nádrž zcela plná, nádrž obsahuje 28,54 m3 vody. Průměr horní základny je 3,5 m, zatímco na spodní základně je 2,5 m. Stanovte výšku, pokud je nádrž ve tvaru komolého kužele pravoúhlého kruhového kužele.
 15. Kužel
  cones Rotační kužel o výšce 15 cm a objemu 10598 cm3 je ve třetině výšky (měřeno zespoda) rozříznut rovinou rovnoběžnou s podstavou. Určete poloměr a obvod kruhovéh řezu.
 16. Plovoucí sud
  floating_barrel Na vodě plave sud tvaru válce, a to tak že z vody vyčnívá 8 dm do výšky a na hladině má šířku 23 dm. Délka sudu je 24 dm. Vypočítejte objem sudu.
 17. Dutá koule
  sphere_2 Ocelová dutá koule plave na vodě ponořena do poloviny svého objemu. Určete vnější poloměr koule a tloušťku stěny, pokud víte, že hmotnost koule je 0,5 kg a měrná hmotnost oceli je 7850 kg/m3.