Variace 2. třídy

Z kolik prvků je možné vytvořit 9900 variací druhé třídy?

Výsledek

n =  100

Řešení:

Textové řešení n =

Výpočet overte naším kalkulátorem kvadratických rovnic.
Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto slovní úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice? Viz také naši kalkulačku variací. Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici? Chceš si dát spočítat kombinační číslo?

Další podobné příklady:

 1. Variace 4/2
  pantagram_1 Určete počet prvků jestliže je počet variací čtvrté třídy bez opakování 600-krát větší než počet variací druhé třídy bez opakování.
 2. Variace
  pantagram Určete počet prvků jestliže je počet variací čtvrté třídy bez opakování 38-krát větší než počet variací třetí třídy bez opakování.
 3. Variace - druhé třídy - II
  fun2_4 řešte rovnici: V(2, x+8)=72
 4. Variace - druhé třídy
  fun_3 řešte rovnici: V(2, x+2)=90
 5. Sklenice
  glasses_1 Mám 7 sklenic: 1 2 3 4 5 6 7. Kolik je možnosti postavení sklenic pokud 1 a 2 jsou stále vedle sebe a mohou se navzájem prohodit?
 6. Olympiáda
  olympics Kolika způsoby se mohou umístit šest závodníků na medailových pozicích na olympiádě? Na barvě kovu záleží.
 7. Medaila
  medails Kolika způsoby lze rozdělit zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili mezi 21 soutěžících?
 8. PIN - kódy
  pin Kolik pětimístných PIN - kódů můžeme vytvořit s použitím sudých číslic?
 9. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určitě diskriminant rovnice: ?
 10. Kv. rovnica
  eq222_11 Riešte rovnicu (y+5/y-3) + (y+3/y-5) =3
 11. Kořeny
  parabola Určitě v kvadratické rovnici absolutní člen q tak, aby rovnice měla reálný dvojnásobný kořen a tento kořen x vypočítejte: ?
 12. Stačí dosedit
  kvadrat_2 Určete kořen kvadratické rovnice: 3x2-4x + (-4) = 0.
 13. Rovnice
  calculator_2 Rovnice ? má jeden kořen x1 = 8. Určitě koeficient b a druhý kořen x2.
 14. Rovnice v podílovém tvaru
  eq1_4 Rešte rovnici v podílovém tvaru: 6x*(3x-2)/x+7=0
 15. Rovnica - počet korenu
  photomath Dosaď postupně čísla /0,1,2,3/ do rovnice: (x - 1)(x - 3)(x + 1) = 0 Která z nich jsou jejím řešením? Existuje ještě další číslo, které je řešením této rovnice?
 16. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 17. Q rovnica
  eq2_9 riešte rovnicu: 1/c-3/2c=3/4