Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

16 3/8 - 9 5/8 = 27/4 = 6 3/4 = 6,75

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 16 3/8 na nepravý zlomok: 16 3/8 = 16 3/8 = 16 · 8 + 3/8 = 128 + 3/8 = 131/8

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 16 menovateľom 8. Celé číslo 16 je to isté ako 16 * 8/8 = 128/8
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 128 do čitateľa 3. Nový čitateľ je 128 + 3 = 131
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 131) nad menovateľa 8.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 9 5/8 na nepravý zlomok: 9 5/8 = 9 5/8 = 9 · 8 + 5/8 = 72 + 5/8 = 77/8

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 9 menovateľom 8. Celé číslo 9 je to isté ako 9 * 8/8 = 72/8
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 72 do čitateľa 5. Nový čitateľ je 72 + 5 = 77
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 77) nad menovateľa 8.
 3. Odčítanie: 131/8 - 77/8 = 131 - 77/8 = 54/8 = 2 · 27/2 · 4 = 27/4
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(8, 8) = 8. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 8 × 8 = 64. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 2 a dostaneme 27/4.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »