Pravouhlý trojuholník

Vypočítajte chýbajucu stranu b a vnútorné uhly, obvod a obsah pravouhlého trojuholníka ak a=10 cm a prepona c = 16 cm.


Správna odpoveď:

b =  12,49 cm
A =  38,6822 °
B =  51,3178 °
C =  90 °
o =  38,49 cm
S =  62,45 cm2

Postup správneho riešenia:

a=10 cm c=16 cm b=c2a2=162102=2 39=12,49 cm
A=180/π (arcsin(a/c))=180/3,1416 (arcsin(10/16))=38,6822=38°4056"
B=90A=9038,6822=51,3178=51°194"
C=90=90
o=a+b+c=10+12,49+16=38,49 cm
S=a b/2=10 12,49/2=10 39=62,45 cm2

Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: