Pravidelný 8

Pravidelný päťboký hranol je vysoký 10 cm. Polomer kružnice opísanej podstave je 8 cm. Vypočítajte objem a povrch hranola.

Správna odpoveď:

V =  1521,6904 cm3
S =  774,5663 cm2

Postup správneho riešenia:

h=10 cm r=8 cm n=5  a=2 r sin(π/n)=2 8 sin(3,1416/5)9,4046 cm h1=r2(a/2)2=82(9,4046/2)26,4721 cm  S1=n 2a h1=5 29,4046 6,4721152,169 cm2  V=S1 h=152,169 10=1521,6904 cm3
S=2 S1+n a h=2 152,169+5 9,4046 10=774,5663 cm2Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže naša kalkulačka premeny jednotiek objemu.
Najprirodzenejšou aplikáciou trigonometrie a goniometrických funkcií predstavuje výpočet trojuholníkov. Bežné aj menej bežné výpočty rôznych typov trojuholníkov ponúka naša trigonometrická kalkulačka trojuholníka. Slovo trigonometria pochádza z gréčtiny a doslovne znamená výpočet trojuholníka.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: