Telesové uhlopriečky

Vypočítaj objem pravidelného šesťbokého hranola ktorého telesové uhlopriečky sú 24cm a 25cm.

Správna odpoveď:

V =  2636,7965 cm3

Postup správneho riešenia:

u=24 cm v=25 cm  u1 = 2a  (u2/2)2 + (a/2)2 = a2 u22/4 + a2/4 = a2 u22/4 + = 3/4 a2  u2 = 3 a  h2 + u12 = v2 h2 + u22 = u2  h2 + (2a)2 = v2 h2 + (3 a)2 = u2 4a2  3a2 = v2u2 a2 = v2u2 a=v2u2=252242=7 cm  h=v24 a2=2524 72=429 cm20,7123 cm  S1=43 a2=43 7221,2176 cm2 S=6 S1=6 21,2176127,3057  V=S h=127,3057 20,7123=2636,7965 cm3Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže naša kalkulačka premeny jednotiek objemu.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: