Hexagón

Obvod rovnostranného △ PQR je 12. Obvod pravidelného šesťuholníka STUVWX je tiež 12. Aký je pomer plochy △ PQR k obsahu hexagónu STUVWX?

Správna odpoveď:

r =  2:3

Postup správneho riešenia:

p1=12 a1=p1/3=12/3=4  p2=12 a2=p2/6=12/6=2  Ska2 k=3/40,433  S1=a12=42=16 S2=6 a22=6 22=24  r=S1/S2=16/240,6667=2:3Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Zobrazujem 1 komentár:
#
Žiak
6698÷21=

avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Vyskúšajte našu kalkulačka na prepočet pomeru.
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: