Z9–I–1 2018 čísla

Nájdite všetky kladné celé čísla x a y, pre ktoré platí:
1/x + 1/y = 1/4 .

Výsledok

x1 =  5
y1 =  20

Riešenie:

Textové riešenie x1 =
Textové riešenie y1 =

Rovnice majú nasledovné celočíselné riešenia:
4 * (1/x + 1/y ) = 4 * ( 1/4 )
x>0
y>0

x1=5, y1=20
x2=6, y2=12
x3=8, y3=8
x4=12, y4=6
x5=20, y5=5

Počet nájdených riešení: 5

Vypočítané naším kalkulátorom Diofantovských problémov a celočíselných rovníc.Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 3 komentáre:
#1
Žiak
Ako ste prisli ku tomu ze
x + y = 1/4 xy
a
4x + 4y = xy?

#2
Žiak
Tiež som na to ešte neprišiel

#3
Žiak 2
Prosím, ako ste to vypočítali??

avatar

Riešite Diofantovské problémy a hľadáte kalkulačku diofantovských celočíselných rovníc? Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Neznáme číslo XY
  numbers_13 Nájdite neznáme číslo : (9+y) x 6 = 12 x 7 y= ?
 2. Referenčný uhol
  anglemeter Nájdite referenčný uhol nasledujúcich uhlov:
 3. Šťastné číslo
  numbers_43 Filip vynásobil číslo 4 dvakrát po sebe svojím šťastným číslom. K výsledku ešte pripočítal 4 a dostal výsledok 200. Ktoré je Filipovo šťastné číslo?
 4. Trigonometria
  sinus Platí rovnosť: ?
 5. Zákusky Z8-I-5
  cukriky_5 Mamička doniesla 10 zákuskov troch druhov: kokosiek bolo menej ako laskonek a najviac bolo karamelových kociek. Jaro si vybral dva zákusky rôznych druhov, Štefan urobil to isté a na Marcelu ostali len zákusky rovnakého druhu. Koľko kokosiek, laskonek a kar
 6. Rovnica
  cubic Koľko reálnych koreňov má rovnica ? ?
 7. Reciproká
  parabola2 Vyriešte túto rovnicu: x + 5/x - 6 = 4/11
 8. Detí ako smetí
  children_3 V skupine je 42 detí. Chlapcov je tam o 4 viac ako dievčat. Koľko je v skupine chlapcov a koľko dievčat?
 9. Reciproká rovnica
  img_reci_1 Urči koren rovnice: 9/x-7/x=1
 10. Postupnosť
  seq_1 Zapíšte prvých 6 členov tejto postupnosti: a1 = 5 a2 = 7 an+2 = an+1 +2 an
 11. Loptová hra
  lopta_3 Richard, Denis a Denisa strelili spolu 932 braniek. Denis strelil o 4 bránky viacej ako Denisa, ale Denis strelil o 24 braniek menej ako Richard. Určte počet braniek u každého hráča.
 12. Tri dielne
  workers_24 V troch dielňach závodu pracuje 2743 ľudí. V druhej dielni pracuje o 140 ľudí viac ako v prvej a v tretej dielni 4,2-krát viac ako v druhej. Koľko ľudí pracuje v každej dielni?
 13. Tretie číslo
  gs Doplňte tretie číslo postupnosti a určte kvocient: 2,5; 1,25;
 14. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 15. Cukrovinky
  cukrovinky Na trhoch majú 5 sort cukríkov, jeden váži 31 gramov. Koľkými rôznymi spôsobmi môže zákazník kúpiť 1.519 kg cukríkov.
 16. Kábel
  tele Pretrhol sa telefónny kabel spájajúci miesta A, B vo vzdialenosti 2,5 km. Aka je pravdepodobnosť, ze sa to stalo vo vzdialenosti najviac 450 m od miesta A?
 17. Skúšanie
  examination V triede je 21 žiakov. Koľkými spôsobmi je možné vybrať two na vyskúšanie?