Loď

Sila 215 kg (2150 N) je nutná na vytiahnutie lode po rampe so sklonom 12° zvierajúcom s vodorovnou rovinou.

Koľko váži loď?

Výsledok

m =  1034.09 kg

Riešenie:

Textové riešenie m =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Chcete premeniť jednotku hmotnosti? Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka. Najprirodzenejšou aplikáciou trigonometrie a goniometrických funkcií predstavuje výpočet trojuholníkov. Bežné aj menej bežné výpočty rôznych typov trojuholníkov ponúka naša trigonometrická kalkulačka trojuholníka. Slovo trigonometria pochádza z gréčtiny a doslovne znamená výpočet trojuholníka. Najprirodzenejšou aplikáciou trigonometrie a goniometrických funkcií predstavuje výpočet trojuholníkov. Bežné aj menej bežné výpočty rôznych typov trojuholníkov ponúka naša trigonometrická kalkulačka trojuholníka. Slovo trigonometria pochádza z gréčtiny a doslovne znamená výpočet trojuholníka. Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku. Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Sklon rebríka
  rebrik33 Aký je sklon rebríka 6,2m ak je opretý je vo výške 5,12.
 2. Trojka kamaráti
  vaha_1 Danica, Lenka a Dalibor majú spolu 96 kg. Lenka váži o 75% viac ako Dalibor, a Danica váži o 6 kg viac ako Dalibor. Určte hmotnosť Danice. Lenky a Dalibora.
 3. Predajňa
  zemiaky_2 Do predajne doniesli spolu 23,2 kg tovaru ovocia, zeleniny a orechov. Ovocia bolo o 4,7kg viacej ako zeleniny, orechov bolo o 1,5kg menej ako ovocia. Určte množstvo ovocia, zeleniny a orechov.
 4. Lanovka 2
  lanovka_1 Lanovka stúpa pod uhlom 54° a spája hornú a dolnú stanicu s výškovým rozdielom 517 m. Aká dlhá je je trať lanovky?
 5. Kostolná veža
  church_tower Kostolnú vežu vidíme z cesty pod uhlom 62°. Keď sa vzdialime o 27 metrov, je ju vidieť pod uhlom 37°. Aká je vysoká?
 6. Lanovka 6
  lanovka_3 Aký veľký výškový rozdiel prekoná lanovka, ked stúpa 1200 m pod uhlom 70 stupňov?
 7. 30-60-90
  30-60-90 Najdlhšia strana trojuholníka s uhlami 30°-60°-90° meria 16. Aká je dĺžka najkratšej strany?
 8. Lanovka
  lanovka Lanovka stúpa pod uhlom 35° a spája hornú a dolnú stanicu s výškovým rozdielom 567 m. Aké dlhé je "nekonečné" ťažné lano lanovky?
 9. Kosínus
  theta Určte kosínus najmenšieho vnútorného uhla v pravouhlom trojuholníku s odvesnami 18 a 10 a preponou 20.591.
 10. Javor
  tree_javor Vrchol stromu - javora vidno zo vzdialenosti 3 m od kmeňa stromu z výšky 1.8 m pod uhlom 45°. Zistite výšku stromu.
 11. Ciferník hodín
  center_angle Zadaný je ciferník hodín. Čísla 10 a 5 a 3 a 8 sú spojené priamkami. Vypočítaj veľkosť ich uhlov.
 12. Referenčný uhol
  anglemeter Nájdite referenčný uhol nasledujúcich uhlov:
 13. Výška 2
  1unilateral_triangle Vypočítajte výšku rovnostranného trojuholníka so stranou 30.
 14. Sínus
  sines V ▵ ABC, ak je sin (α) = 0.3 a sin (β) = 0.5 vypočítajte sin (γ)
 15. Ťažisko
  centre_g_triangle Vrcholy trojuholníka ABC majú od priamky p po rade vzdialenosť 3 cm, 4 cm a 8 cm. Urči vzdialenosť ťažiska trojuholníka od priamky p.
 16. Trigonometria
  sinus Platí rovnosť: ?
 17. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?