Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

(1/6) : 2 = 1/120,08333333

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Dělení: 1/6 : 2 = 1/6 · 1/2 = 1 · 1/6 · 2 = 1/12
  Dělení dvou zlomků je stejné jako vynásobení prvního zlomku reciprokou hodnotou druhého zlomku. Prvním dílčím krokem je nalezení reciproké hodnoty (výměna čitatele a jmenovatele, převrácená hodnota 2/1 je 1/2) druhého zlomku. Dále vynásobte dva čitatele. Pak vynásobte dva jmenovatele. Dělení zlomků je vlastně násobení převráceným zlomkem. V dalším mezikroku výslední zlomek není možné dále zjednodušit krácením.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: (7/8-4/5)^2 = (7/8-4/5)2


Příklady použití:

sčítání zlomků: 2/4 + 3/4
odčítání zlomků: 2/3 - 1/2
násobení zlomků: 7/8 * 3/9
dělení zlomků: 1/2 : 3/4
umocnění zlomků: 3/5^3
umocnění na zlomek: 16 ^ 1/2
sčítání zlomků a smíšených čísel: 8/5 + 6 2/7
dělení celého čísla a zlomků: 5 ÷ 1/2
složený zlomek: 5/8 : 2 2/3
číslo na zlomek: 0.625
zlomek na desetinné číslo: 1/4
zlomek na procenta: 1/8 %
porovnávaní zlomků: 1/4 2/3
násobení zlomku celým číslem: 6 * 3/4
odmocnina ze zlomku: sqrt(1/16)
krácení a usměrňování zlomků: 4/22
výraz se závorkami: 1/3 * (1/2 - 3 3/8)
zlomek ze zlomku: 3/4 z 5/7
násobení: 2/3 z 3/5
dělením najděte kvocient: 3/5 ÷ 2/3

Zlomky v slovních úlohách:

 • Nádoba
  konva Kolika třičtvrtě litrovými sklenicemi naplníme 30 l nádobu?
 • Třetiny
  clocks2_18 Kolik minut je třetina z hodiny? Víš určit třetinu z vyučovací hodiny?
 • Rozděl 9
  workers_2 Rozděl k poměru 5:3 100 lidí
 • Milimetre
  meter Kolik milimetrů je 1/250 metru?
 • Minuty
  watch_2 Zapiš zlomkem v základním tvaru, jakou část týdne tvoří 980 minut.
 • Ženy
  smajlik V jednom podniku jsou z 1050 zaměstnanců 2/3 žen. Kolik žen pracuje v podniku?
 • Procenta jinak
  percent_sign Vypočítejte 60% pokud 81% je 54.
 • Rovnice - reciproká
  hyperbola_3 Řešte pro neznámou x: 7: x = 14: 1000
 • Rovnice
  eq222 Najděte X v této jednoduché rovnici: X/9 = 96/108
 • Dělit číslem
  fractions Kterým číslem třeba dělit 2 3/4, abychom dostali 11/12?
 • Minutová ručička 2
  clock_2 Za kolik minut opíše minutová ručička hodin úhel 60 stupňů?
 • Vypočítaj
  zlomky_3 156 - (4/10 + 3/100 + 5/1000)
 • Kostky
  dices_2 Budeme házet dvěma kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že poměr čísel na jedné a na druhé kostce bude 1:2?


slovní úlohy - více »