Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

1 4/11 / 3 3/5 = 25/660,3787879

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 1 4/11 na zlomek: 1 4/11 = 1 4/11 = 1 · 11 + 4/11 = 11 + 4/11 = 15/11

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 1 jmenovatelem 11. Celé číslo 1 je totéž jako 1 * 11/11 = 11/11
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 11 do čitatele 4. Nový čitatel je 11 + 4 = 15
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 15) nad jmenovatele 11.
 2. Konverze smíšeného čísla 3 3/5 na zlomek: 3 3/5 = 3 3/5 = 3 · 5 + 3/5 = 15 + 3/5 = 18/5

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 3 jmenovatelem 5. Celé číslo 3 je totéž jako 3 * 5/5 = 15/5
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 15 do čitatele 3. Nový čitatel je 15 + 3 = 18
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 18) nad jmenovatele 5.
 3. Dělení: 15/11 : 18/5 = 15/11 · 5/18 = 15 · 5/11 · 18 = 75/198 = 3 · 25 /3 · 66 = 25/66
  Dělení dvou zlomků je stejné jako vynásobení prvního zlomku reciprokou hodnotou druhého zlomku. Prvním dílčím krokem je nalezení reciproké hodnoty (výměna čitatele a jmenovatele, převrácená hodnota 18/5 je 5/18) druhého zlomku. Dále vynásobte dva čitatele. Pak vynásobte dva jmenovatele. Dělení zlomků je vlastně násobení převráceným zlomkem. V dalším mezikroku krátíme čitatele i jmenovatele číslem 3 a dostaneme 25/66.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3

Zlomky v slovních úlohách:slovní úlohy - více »