Zlomkový kalkulátorTato online kalkulačka najde třetí mocninu zlomku (kubatura zlomku). Nejprve vypočítá třetí mocninu čitatele a umístěte ji nad třetí mocninu jmenovatele. Potom výsledný zlomek zjednodušíme usměrněním na nejmenší jmenovatel nebo smíšené číslo.

Výsledek:

4/5^3 = 64/125 = 0,512

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

  1. Umocnění: 4/5 ^ 3 = 0,512 = 64/125

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3


Poslední změna: 22.7.2024