Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

(4 2/5) : (1 1/5) = 11/3 = 3 2/33,6666667

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 4 2/5 na zlomek: 4 2/5 = 4 2/5 = 4 · 5 + 2/5 = 20 + 2/5 = 22/5

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 4 jmenovatelem 5. Celé číslo 4 je totéž jako 4 * 5/5 = 20/5
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 20 do čitatele 2. Nový čitatel je 20 + 2 = 22
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 22) nad jmenovatele 5.
 2. Konverze smíšeného čísla 1 1/5 na zlomek: 1 1/5 = 1 1/5 = 1 · 5 + 1/5 = 5 + 1/5 = 6/5

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 1 jmenovatelem 5. Celé číslo 1 je totéž jako 1 * 5/5 = 5/5
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 5 do čitatele 1. Nový čitatel je 5 + 1 = 6
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 6) nad jmenovatele 5.
 3. Dělení: 22/5 : 6/5 = 22/5 · 5/6 = 22 · 5/5 · 6 = 110/30 = 10 · 11 /10 · 3 = 11/3
  Dělení dvou zlomků je stejné jako vynásobení prvního zlomku reciprokou hodnotou druhého zlomku. Prvním dílčím krokem je nalezení reciproké hodnoty (výměna čitatele a jmenovatele, převrácená hodnota 6/5 je 5/6) druhého zlomku. Dále vynásobte dva čitatele. Pak vynásobte dva jmenovatele. Dělení zlomků je vlastně násobení převráceným zlomkem. V dalším mezikroku krátíme čitatele i jmenovatele číslem 10 a dostaneme 11/3.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3

Zlomky v slovních úlohách:slovní úlohy - více »