Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

7 1/2 = 15/2 = 7 1/2 = 7,5

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

  1. Konverze smíšeného čísla 7 1/2 na zlomek: 7 1/2 = 7 1/2 = 7 · 2 + 1/2 = 14 + 1/2 = 15/2

    Pokud chcete najít nového čitatele:
    a) Vynásobte celé číslo 7 jmenovatelem 2. Celé číslo 7 je totéž jako 7 * 2/2 = 14/2
    b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 14 do čitatele 1. Nový čitatel je 14 + 1 = 15
    c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 15) nad jmenovatele 2.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3

Zlomky v slovních úlohách:slovní úlohy - více »