Dvě síly

Dvě síly s velikostí 25 a 30 Newtonův působí na objekt v úhlech 10° a 100°. Najděte směr a velikost výsledné síly. Zaokrouhlete na dvě desetinná místa mezivýpočty a konečnou odpověď.

Správná odpověď:

Φ =  60,19 °
F =  39,05

Postup správného řešení:

F1=25 lb F2=30 lb α=10° rad=10° 180π =10° 1803,1415926 =0,17453=π/18 β=100° rad=100° 180π =100° 1803,1415926 =1,74533=5π/9 γ=βα=π/2=90°  F=F1+F2=(x;y) x=F1 cosα+F2 cosβ=25 cos0,1745+30 cos1,745319,4107 y=F1 sinα+F2 sinβ=25 sin0,1745+30 sin1,745333,8854  Φ1=arctg(xy)=arctg(19,410733,8854)1,0506 rad Φ=Φ1  °=Φ1 π180   °=1,0506 π180   °=60,19  °=60,19=60°1140"
F2=x2+y2 F=x2+y2=19,41072+33,88542=5 6139,0512   Zkousˇka spraˊvnosti:  F2=F12+F22=252+39,05122=5 6139,0512Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Dva vektory určeny velikostmi a vzájemným úhlem sčítá naše kalkulačka sčítání vektorů .
Chcete zaokrouhlit číslo?
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: