Pre dĺžky

Pre dĺžky odvesien pravouhlého trojuholníka ABC platí a: b = 2:3. Prepona má dĺžku 10 cm. Vypočítajte dĺžky odvesien toho trojuholníka.

Správna odpoveď:

a =  5,547 cm
b =  8,3205 cm

Postup správneho riešenia:

a:b=2:3 b=3/2 a c=10 cm  c2=a2+b2 c2=a2+(3/2a)2 c2=a2+(3/2)2 a2 a=1+(3/2)2c2=1+(3/2)2102=5,547 cm
b=3/2 a=3/2 5,547=8,3205 cm

Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Vyskúšajte našu kalkulačka na prepočet pomeru.
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: