Výškový uhol

Pozoroval stojaci západne od veže vidí jej vrchol pod výškovým uhlom 45 stupňov. Potom, čo sa posunie o 50 metrov na juh, vidí jej vrchol pod výškovým uhlom 30 stupňov. Ako vysoká je veža?

Správna odpoveď:

y =  35,3553 m

Postup správneho riešenia:

A=45  B=30  x3=50 m  tgA=y:x1 tgB=y:x2  x22=x32+x12=502+35,35532=2500  y=x1 tgA=x2 tgB  x1 tgA=x2 tgB x12 tg2 A=x22 tg2 B  x12 tg2 A=(x32+x12) tg2 B  t1=(tgA)2=(tg45° )2=12=1 t2=(tgB)2=(tg30° )2=0,577352=0,33333  x12 t1=x32 t2+x12 t2 x12 (t1t2)=x32 t2  x1=x3 t1t2t2=50 10,33330,3333=25 2 m35,3553 m  y=x1 t1=35,3553 1=25 235,3553 m   Skuˊsˇka spraˊvnosti:  x2=y/t2=35,3553/0,3333=25 6 m61,2372 m  x22=x32+x12=502+35,35532=25 6 m61,2372 mNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: