Plášť

Plášť kužeľa je vytvorený zvinutím kruhového výseku s polomerom 1. Pre aký stredový uhol daného kruhového výseku bude objem vzniknutého kužeľa maximálnu?

Správna odpoveď:

A =  293,9388 °

Postup správneho riešenia:

s=1  V=31 π r2 h  h=s2r2 V=31 π r2 s2r2 V=31 π r2 1r2  V=0 V=drdV=3 1r2πr(23 r2) r>0;r=1  23 r2=0 r=2/30,8165  o1=2π r=2 3,1416 0,81655,1302 o2=2π s=2 3,1416 16,2832  A=360 o2o1=360 6,28325,1302=120 6=293,9388=293°5620"Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže náš prevodník jednotiek objemu.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: