Vypočítajte

Vypočítajte objem a povrch devítibokého ihlanu, ktorého základňa je vpísana kruhu s polomerom ρ = 7,2 cm a ktorého bočná hrana s = 10,9 cm.

Správna odpoveď:

V =  409,0382 cm3
S =  299,899 cm2

Postup správneho riešenia:

ρ=7,2 cm s=10,9 cm n=9  h2+ρ2=s2  h=s2ρ2=10,927,228,1835 cm  α=2 n2π=2 92 3,14160,3491 rad  sinα=a/2:ρ  a=2 ρ sin(α)=2 7,2 sin(0,3491)4,9251 cm h2=ρ2(a/2)2=7,22(4,9251/2)26,7658 cm  S1=2a h2=24,9251 6,765816,6611 cm  S9=n S1=9 16,6611149,9495 cm2  V=31 S9 h=31 149,9495 8,1835=409,0382 cm3
S2=2a h2=24,9251 10,618216,6611 cm2 h2=h2+h22=8,18352+10,6182210,6182 cm  S=S9+n S2=149,9495+9 16,6611=299,899 cm2Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže náš prevodník jednotiek objemu.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: