Štvoruholník

Ukážte, že štvoruholník s vrcholmi P1 (0,1), P2 (4,2) P3 (3,6) P4 (-5,4) má dva pravé trojuholníky.

Správna odpoveď:

x =  2

Postup správneho riešenia:

x1=0 y1=1 x2=4 y2=2 x3=3 y3=6 x4=5 y4=4 a=(x1x2)2+(y1y2)2=(04)2+(12)2=174,1231 b=(x2x3)2+(y2y3)2=(43)2+(26)2=174,1231 c=(x3x4)2+(y3y4)2=(3(5))2+(64)2=2 178,2462 d=(x4x1)2+(y4y1)2=((5)0)2+(41)2=345,831 u1=(x1x3)2+(y1y3)2=(03)2+(16)2=345,831 u2=(x2x4)2+(y2y4)2=(4(5))2+(24)2=859,2195 t1=u12a2b2=5,83124,123124,12312=0 t2=u22b2c2=9,219524,123128,246222,5581013 t3=u12c2d2=5,83128,246225,8312=68 t4=u22d2a2=9,219525,83124,12312=34 t1=0=>P1P2P3=90° t2=0=>P2P3P4=90° x=2 angles

Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Chcete premeniť jednotku dĺžky?
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: