Lichobežník MO

Je daný pravouhlý lichobežník ABCD s pravým uhlom pri bode B, |AC| = 12, |CD| = 8, uhlopriečky sú na seba kolmé.

Vypočítajte obvod a obsah takéhoto lichobežníka.

Vaša odpoveď:Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.
Najobľúbenejšie komentáre:
#
Žiak
Zabilo by vás, keby ste do obrázka vyznačili body?

5 rokov  9 Likes
Zobrazujem 4 komentáre:
#
Žiak
Zabilo by vás, keby ste do obrázka vyznačili body?

5 rokov  9 Likes
#
Nancy 1122334455667788-_-
Sak presne ????????????????????

#
Žiak
Aky je postup :| (o)

5 rokov  1 Like
#
Nancy 1122334455667788-_-
-_-
   -_-
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_()#?_)5(:(3(

avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Potrebujete pomôcť spočítať, vykrátiť či vynásobiť zlomky? Skúste našu zlomkovú kalkulačku.
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4   video5   video6