Kupola

Klenutý štadión má tvar guľového segmentu so polomerom základne 150 m. Klenba musí obsahovať objem 3500000 m³. Určite výšku stadiónu v strede (zaokrúhlujte na najbližšiu desatinu metra).

Výsledok

x =  88.7 m

Riešenie:

Textové riešenie x =

Rovnica nie je lineárna.
Rovnica nie je kvadratická.
h**3+67500h-6684507.60899=0 $  $ : č. 1
h1 = 88.6933426414
h2 = -44.3466713+270.9241255i
h3 = -44.3466713-270.9241255i

Vypočítané našou jednoduchou kalkulačkou na rovnice.
Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka. Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice? Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu? Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže náš prevodník jednotiek objemu. Vyskúšajte kalkulačku s komplexnými číslami.

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Tvar
  complex_fnc Určite goniometrický tvar komplexného čísla ?.
 2. Log
  exp_log Vypočítaj hodnotu výrazu log |3 +7i +5i2| .
 3. Koreň rovnice
  x5=32 Určte reálny koreň rovnice: x^-3:x^-8=32
 4. Cplx odmocnina
  sqrt3_complex_1 Určte, čomu sa rovná súčet štvrtých odmocnín z čísla 16.
 5. Komplexná odmocnina
  sqrt3_complex Určte súčet troch tretích odmocnín z čísla 64.
 6. Súčet tretích odmocnín
  meters_1 Určte súčet troch tretích odmocnín z čísla 343.
 7. Komplexné
  cplx Určte súčet komplexných čísel: 2i2+2i4
 8. Komplexné odčítanie
  cplx_function_1 Určte rozdiel dvoch komplexných čísel: 3i2-3i4
 9. Moivre 2
  moivre_complex Nájdite tretie odmocniny z 125(cos 288° + i sin 288°).
 10. ABS KC
  complex_num Vypočítajte absolútnu hodnotu komplexného čísla -15-29i.
 11. Lietadlo - kurz
  compass Lietadlo letelo 50 km kurzom 63°20 'a potom 153°20' 140 km. Nájdite vzdialenosť medzi východiskovým a koncovým bodom.
 12. Moivrovka
  sqrt3_complex Existujú dve rôzne komplexné čísla z také, že z na tretiu sa rovná 1 a súčasne z sa nerovná 1. Vypočítajte súčet týchto dvoch čísel.
 13. Komplexné sčítanie
  moivre_cplx Čomu sa rovná súčet piatych odmocnín z čísla 243.
 14. Prevrátená hodnota
  complex_numbers Vypočítajte prevrátenú hodnotu komplexného čísla z=0.8+0.6i:
 15. Im>0?
  ReIm Je číslo 6i kladné?
 16. Komplexné
  cplx Sú tieto čísla 2i, 4i, 1+2i, 8i, 3+2i, 4+7i, 8i, 8i+4, 5i, 6i, 3i komplexné?
 17. Podiel odmocnín
  exp_10 Vypočítajte podiel dvoch piatych odmocnín z čísla 32.