Príklady na rovnice pre stredná škola

Počet nájdených príkladov: 773

 • Diofant 2
  Je rovnica   232x +576y = 82 riešiteľná na množine celých čísel Z?
 • Čerpadlá
  Nádrž sa naplní dvoma čerpadlami za 16 minút. Prvým čerpadlom sa naplní o 30 minút skôr ako druhým. Za koľko minút sa naplní prvým čerpadlom?
 • Diofantovská rovnica
  V množine celých čísel (Z) riešte rovnicu: 212x +316y =0 Výsledok zapíšte ako násobok celočíselného parametra t in Z,(parameter t = ...-2,-1,0,1,2,3... ak má rovnica nekonečne veľa riešení)
 • Korene
  Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: -9x 2 -9x + q = 0
 • Bikvadratická
  Zavedením novej premennej riešte bikvadratickú rovnicu: -4 x 4 +676 x2 -14400=0
 • Eulerová úloha
  Niekto si kúpi za 180 toliarov ručníky. Keby bolo za rovnaké peniaze o 3 ručníky viac, bol by každý o 3 toliarov lacnejší. Koľko bolo ručníkov?
 • Kvadratická rovnica
  Určite čísla b,c tak aby čísla x1 = -1 a x2 = 3 boli koreňmi kvadratickej rovnice: -3x 2 + b x + c = 0
 • Exponenciálna rovnica
  V množine R riešte rovnicu: 7 -5 +19x=4 3 -20x
 • Tajné číslo
  Určite tajné číslo n, ku ktorému prevrátené číslo sa zmenší o 16,4, ak sa číslo n zväčší o 16,4.
 • Pletenka
  Pletenka stojí 44 centov. Koľko pleteniek treba najmenej kúpiť, aby sme mohli zaplatiť v hotovosti iba celými eurami?
 • Herónov dopočet
  Dopočítajte chýbajúcu stranu v trojuholníku so stranami 22 a 36 a obsahom 377,1.
 • Kvadratická rovnica
  Kvadratická rovnica 5x2+bx+c=0 má korene x1 = 9 a x2 = -52. Vypočítajte koeficienty b a c.
 • Demografia
  Počet obyvateľov mesta vzrástol za 10 rokov z 40000 na 46500. Aký je priemerný ročný prírastok obyvateľstva v percentách?
 • Zložené úrokovanie
  Za aký čas sa vklad vložený do banky/sporiteľne na 2,5% p.a. pri celoročnom zložitom úrokovaní zdvojnásobí?
 • Pravouhlý trojuholník
  Pre odvesny pravouhlého trojuholníka platí a:b = 2:3. Prepona má dĺžku 40 cm. Vypočítajte obvod a obsah tohto trojuholníka.
 • Zlatý rez
  Rozdeľte úsečku dĺžky 14 cm na dva úseky tak, aby pomer menšieho dielu ku väčšiemu bol rovnaký ako pomer väčšieho dielu k dĺžke celej úsečky.
 • Unášanie vetrom
  Lietadlo letí rýchlosťou 860 km/h, preletí vzdialenosť 3000 km raz s vetrom a raz proti vetru za 6 h 59 min. Aká je rýchlosť vetra?
 • Rádioaktivita
  Za 548 hodín poklesne aktivita rádioaktivnej látky na 1/9 počiatočnej hodnoty. Aký je polčas rozpadu danej látky?
 • Exponenciálna rovnica
  Riešte exponenciálnu rovnicu (v obore reálnych čísel): 98x-2=9
 • Dotyčnice
  Ku kružnici s polomerom 106 dm sú z bodu S vedené dve dotyčnice. Vzdialenosť obidvoch dotykových bodov je 102 dm. Vypočítajte vzdialenosť bodu S od stredu kružnice.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu? Príklady na rovnice. Príklady pre stredoškolákov.