Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

(8/9 - 1/4)-(1/2 + 5/6) = -25/36 ≅ -0,6944444

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

  1. Odčítání: 8/9 - 1/4 = 8 · 4/9 · 4 - 1 · 9/4 · 9 = 32/36 - 9/36 = 32 - 9/36 = 23/36
    Při sčítání, odečítání a porovnávání zlomků je vhodné oba zlomky upravit na společný (stejný, shodný) jmenovatel. Společný jmenovatel vypočítáme jako nejmenší společný násobek obou jmenovatelů - NSN(9, 4) = 36. V praxi stačí určit společného jmenovatele (tj ne nutně nejmenšího) vynásobením jmenovatelů: 9 × 4 = 36. V dalším mezikroku výslední zlomek není možné dále zjednodušit krácením.
  2. Sčítání: 1/2 + 5/6 = 1 · 3/2 · 3 + 5/6 = 3/6 + 5/6 = 3 + 5/6 = 8/6 = 2 · 4/2 · 3 = 4/3
    Při sčítání, odečítání a porovnávání zlomků je vhodné oba zlomky upravit na společný (stejný, shodný) jmenovatel. Společný jmenovatel vypočítáme jako nejmenší společný násobek obou jmenovatelů - NSN(2, 6) = 6. V praxi stačí určit společného jmenovatele (tj ne nutně nejmenšího) vynásobením jmenovatelů: 2 × 6 = 12. V dalším mezikroku krátíme čitatele i jmenovatele číslem 2 a dostaneme 4/3.
  3. Odčítání: výsledek kroku č. 1 - výsledek kroku č. 2 = 23/36 - 4/3 = 23/36 - 4 · 12/3 · 12 = 23/36 - 48/36 = 23 - 48/36 = -25/36
    Při sčítání, odečítání a porovnávání zlomků je vhodné oba zlomky upravit na společný (stejný, shodný) jmenovatel. Společný jmenovatel vypočítáme jako nejmenší společný násobek obou jmenovatelů - NSN(36, 3) = 36. V praxi stačí určit společného jmenovatele (tj ne nutně nejmenšího) vynásobením jmenovatelů: 36 × 3 = 108. V dalším mezikroku výslední zlomek není možné dále zjednodušit krácením.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3

Zlomky v slovních úlohách:slovní úlohy - více »