Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

1 3/7 * 1 1/3 = 40/21 = 1 19/21 = 1,9047619

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 1 3/7 na zlomek: 1 3/7 = 1 3/7 = 1 · 7 + 3/7 = 7 + 3/7 = 10/7

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 1 jmenovatelem 7. Celé číslo 1 je totéž jako 1 * 7/7 = 7/7
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 7 do čitatele 3. Nový čitatel je 7 + 3 = 10
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 10) nad jmenovatele 7.
 2. Konverze smíšeného čísla 1 1/3 na zlomek: 1 1/3 = 1 1/3 = 1 · 3 + 1/3 = 3 + 1/3 = 4/3

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 1 jmenovatelem 3. Celé číslo 1 je totéž jako 1 * 3/3 = 3/3
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 3 do čitatele 1. Nový čitatel je 3 + 1 = 4
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 4) nad jmenovatele 3.
 3. Násobení: 10/7 * 4/3 = 10 · 4/7 · 3 = 40/21
  Zlomky vynásobíme tak že násobíme čitatele čitelom a jmenovatele jmenovatelem. Výsledný zlomek zkrátíme největším společným dělitelem NSD(40, 21) = 1. V dalším mezikroku výslední zlomek není možné dále zjednodušit krácením.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3

Zlomky v slovních úlohách:slovní úlohy - více »