Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

2 3/8 = 19/8 = 2 3/8 = 2,375

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

  1. Konverze smíšeného čísla 2 3/8 na zlomek: 2 3/8 = 2 3/8 = 2 · 8 + 3/8 = 16 + 3/8 = 19/8

    Pokud chcete najít nového čitatele:
    a) Vynásobte celé číslo 2 jmenovatelem 8. Celé číslo 2 je totéž jako 2 * 8/8 = 16/8
    b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 16 do čitatele 3. Nový čitatel je 16 + 3 = 19
    c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 19) nad jmenovatele 8.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3

Zlomky v slovních úlohách:slovní úlohy - více »