Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

2 4/5 * 3 1/8 = 35/4 = 8 3/4 = 8,75

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 2 4/5 na zlomek: 2 4/5 = 2 4/5 = 2 · 5 + 4/5 = 10 + 4/5 = 14/5

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 2 jmenovatelem 5. Celé číslo 2 je totéž jako 2 * 5/5 = 10/5
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 10 do čitatele 4. Nový čitatel je 10 + 4 = 14
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 14) nad jmenovatele 5.
 2. Konverze smíšeného čísla 3 1/8 na zlomek: 3 1/8 = 3 1/8 = 3 · 8 + 1/8 = 24 + 1/8 = 25/8

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 3 jmenovatelem 8. Celé číslo 3 je totéž jako 3 * 8/8 = 24/8
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 24 do čitatele 1. Nový čitatel je 24 + 1 = 25
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 25) nad jmenovatele 8.
 3. Násobení: 14/5 * 25/8 = 14 · 25/5 · 8 = 350/40 = 35 · 10/4 · 10 = 35/4
  Zlomky vynásobíme tak že násobíme čitatele čitelom a jmenovatele jmenovatelem. Výsledný zlomek zkrátíme největším společným dělitelem NSD(350, 40) = 10. V dalším mezikroku krátíme čitatele i jmenovatele číslem 10 a dostaneme 35/4.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3


Poslední změna: 22.7.2024