Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

3 2/3× 2 1/7 = 55/7 = 7 6/77,8571429

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 3 2/3 na zlomek: 3 2/3 = 3 2/3 = 3 · 3 + 2/3 = 9 + 2/3 = 11/3

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 3 jmenovatelem 3. Celé číslo 3 je totéž jako 3 * 3/3 = 9/3
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 9 do čitatele 2. Nový čitatel je 9 + 2 = 11
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 11) nad jmenovatele 3.
 2. Konverze smíšeného čísla 2 1/7 na zlomek: 2 1/7 = 2 1/7 = 2 · 7 + 1/7 = 14 + 1/7 = 15/7

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 2 jmenovatelem 7. Celé číslo 2 je totéž jako 2 * 7/7 = 14/7
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 14 do čitatele 1. Nový čitatel je 14 + 1 = 15
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 15) nad jmenovatele 7.
 3. Násobení: 11/3 * 15/7 = 11 · 15/3 · 7 = 165/21 = 55 · 3/7 · 3 = 55/7
  Zlomky vynásobíme tak že násobíme čitatele čitelom a jmenovatele jmenovatelem. Výsledný zlomek zkrátíme největším společným dělitelem NSD(165, 21) = 3. V dalším mezikroku krátíme čitatele i jmenovatele číslem 3 a dostaneme 55/7.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3

Zlomky v slovních úlohách:slovní úlohy - více »