Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

3 3/4 * 4 2/3 = 35/2 = 17 1/2 = 17,5

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 3 3/4 na zlomek: 3 3/4 = 3 3/4 = 3 · 4 + 3/4 = 12 + 3/4 = 15/4

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 3 jmenovatelem 4. Celé číslo 3 je totéž jako 3 * 4/4 = 12/4
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 12 do čitatele 3. Nový čitatel je 12 + 3 = 15
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 15) nad jmenovatele 4.
 2. Konverze smíšeného čísla 4 2/3 na zlomek: 4 2/3 = 4 2/3 = 4 · 3 + 2/3 = 12 + 2/3 = 14/3

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 4 jmenovatelem 3. Celé číslo 4 je totéž jako 4 * 3/3 = 12/3
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 12 do čitatele 2. Nový čitatel je 12 + 2 = 14
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 14) nad jmenovatele 3.
 3. Násobení: 15/4 * 14/3 = 15 · 14/4 · 3 = 210/12 = 35 · 6/2 · 6 = 35/2
  Zlomky vynásobíme tak že násobíme čitatele čitelom a jmenovatele jmenovatelem. Výsledný zlomek zkrátíme největším společným dělitelem NSD(210, 12) = 6. V dalším mezikroku krátíme čitatele i jmenovatele číslem 6 a dostaneme 35/2.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3

Zlomky v slovních úlohách:slovní úlohy - více »