Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

7 3/15 + 9 12/15 = 17/1 = 17

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 7 3/15 na zlomek: 7 3/15 = 7 3/15 = 7 · 15 + 3/15 = 105 + 3/15 = 108/15

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 7 jmenovatelem 15. Celé číslo 7 je totéž jako 7 * 15/15 = 105/15
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 105 do čitatele 3. Nový čitatel je 105 + 3 = 108
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 108) nad jmenovatele 15.
 2. Konverze smíšeného čísla 9 12/15 na zlomek: 9 12/15 = 9 12/15 = 9 · 15 + 12/15 = 135 + 12/15 = 147/15

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 9 jmenovatelem 15. Celé číslo 9 je totéž jako 9 * 15/15 = 135/15
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 135 do čitatele 12. Nový čitatel je 135 + 12 = 147
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 147) nad jmenovatele 15.
 3. Sčítání: 108/15 + 147/15 = 108 + 147/15 = 255/15 = 15 · 17/15 · 1 = 17
  Při sčítání, odečítání a porovnávání zlomků je vhodné oba zlomky upravit na společný (stejný, shodný) jmenovatel. Společný jmenovatel vypočítáme jako nejmenší společný násobek obou jmenovatelů - NSN(15, 15) = 15. V praxi stačí určit společného jmenovatele (tj ne nutně nejmenšího) vynásobením jmenovatelů: 15 × 15 = 225. V dalším mezikroku krátíme čitatele i jmenovatele číslem 15 a dostaneme 17/1.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3

Zlomky v slovních úlohách:slovní úlohy - více »