Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

7 5/12 - 2 1/2 = 59/12 = 4 11/124,9166667

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 7 5/12 na zlomek: 7 5/12 = 7 5/12 = 7 · 12 + 5/12 = 84 + 5/12 = 89/12

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 7 jmenovatelem 12. Celé číslo 7 je totéž jako 7 * 12/12 = 84/12
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 84 do čitatele 5. Nový čitatel je 84 + 5 = 89
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 89) nad jmenovatele 12.
 2. Konverze smíšeného čísla 2 1/2 na zlomek: 2 1/2 = 2 1/2 = 2 · 2 + 1/2 = 4 + 1/2 = 5/2

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 2 jmenovatelem 2. Celé číslo 2 je totéž jako 2 * 2/2 = 4/2
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 4 do čitatele 1. Nový čitatel je 4 + 1 = 5
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 5) nad jmenovatele 2.
 3. Odčítání: 89/12 - 5/2 = 89/12 - 5 · 6/2 · 6 = 89/12 - 30/12 = 89 - 30/12 = 59/12
  Při sčítání, odečítání a porovnávání zlomků je vhodné oba zlomky upravit na společný (stejný, shodný) jmenovatel. Společný jmenovatel vypočítáme jako nejmenší společný násobek obou jmenovatelů - NSN(12, 2) = 12. V praxi stačí určit společného jmenovatele (tj ne nutně nejmenšího) vynásobením jmenovatelů: 12 × 2 = 24. V dalším mezikroku výslední zlomek není možné dále zjednodušit krácením.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3

Zlomky v slovních úlohách:slovní úlohy - více »


Poslední změna: 4.6.2024