Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

8 5/8 + 5 3/4 = 115/8 = 14 3/8 = 14,375

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 8 5/8 na zlomek: 8 5/8 = 8 5/8 = 8 · 8 + 5/8 = 64 + 5/8 = 69/8

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 8 jmenovatelem 8. Celé číslo 8 je totéž jako 8 * 8/8 = 64/8
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 64 do čitatele 5. Nový čitatel je 64 + 5 = 69
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 69) nad jmenovatele 8.
 2. Konverze smíšeného čísla 5 3/4 na zlomek: 5 3/4 = 5 3/4 = 5 · 4 + 3/4 = 20 + 3/4 = 23/4

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 5 jmenovatelem 4. Celé číslo 5 je totéž jako 5 * 4/4 = 20/4
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 20 do čitatele 3. Nový čitatel je 20 + 3 = 23
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 23) nad jmenovatele 4.
 3. Sčítání: 69/8 + 23/4 = 69/8 + 23 · 2/4 · 2 = 69/8 + 46/8 = 69 + 46/8 = 115/8
  Při sčítání, odečítání a porovnávání zlomků je vhodné oba zlomky upravit na společný (stejný, shodný) jmenovatel. Společný jmenovatel vypočítáme jako nejmenší společný násobek obou jmenovatelů - NSN(8, 4) = 8. V praxi stačí určit společného jmenovatele (tj ne nutně nejmenšího) vynásobením jmenovatelů: 8 × 4 = 32. V dalším mezikroku výslední zlomek není možné dále zjednodušit krácením.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3

Zlomky v slovních úlohách:slovní úlohy - více »