Voda

Smíchejte 38 l vody, která má teplotu 77 °C, 61 l vody teplé 50 °C a 56 l vody teplé 51 °C.

Jaká je teplota smíšené vody ihned po smíchání?

Výsledek

t =  56.98 °C

Řešení:

V1=38 l V2=61 l V3=56 l  t1=77 C t2=50 C t3=51 C  t=V1 t1+V2 t2+V3 t3V1+V2+V3=38 77+61 50+56 5138+61+56=883215556.9806=56.98CV_{ 1 } = 38 \ l \ \\ V_{ 2 } = 61 \ l \ \\ V_{ 3 } = 56 \ l \ \\ \ \\ t_{ 1 } = 77 \ ^\circ C \ \\ t_{ 2 } = 50 \ ^\circ C \ \\ t_{ 3 } = 51 \ ^\circ C \ \\ \ \\ t = \dfrac{ V_{ 1 } \cdot \ t_{ 1 }+V_{ 2 } \cdot \ t_{ 2 }+V_{ 3 } \cdot \ t_{ 3 } }{ V_{ 1 }+V_{ 2 }+V_{ 3 } } = \dfrac{ 38 \cdot \ 77+61 \cdot \ 50+56 \cdot \ 51 }{ 38+61+56 } = \dfrac{ 8832 }{ 155 } \doteq 56.9806 = 56.98 ^\circ CNapište nám komentář ke příkladu (úlohe) a jeho řešení (například pokud je stále něco nejasné nebo máte jiné řešení, nebo příklad nevíte vypočítat, nebo-li řešení je nesprávné...):

Zobrazuji 2 komentáře:
#
Žák
je to divny

#
Žák
divné

avatar

Hledáte pomoc s výpočtem aritmetického průměru? Hledáte statistickou kalkulačku? Tip: proměnit jednotky objemu vám pomůže náš převodník jednotek objemu.

Další podobné příklady a úkoly:

 1. Káva
  coffe Na skladě jsou tři druhy značkové kávy v cenách: I. Druh. .. .. .324 Kč/kg II. Druh. .. .. .232 Kč/kg III. Druh. .. .. 319 Kč/kg Smícháním těchto tří druhů v poměru 7:4:4 vytvoříme směs. Jaká bude cena 150 gramů této směsi?
 2. Převrácená hodnota
  rec_gamma Jaká je převrácená hodnota součtu převrácených hodnot čísel 7 a 5?
 3. Z8–I–5 MO 2019
  mo_z8_trojuhelniky Pro osm navzájem různých bodů jako na obrázku platí, že body C, D, E leží na přímce rovnoběžné s přímkou AB, F je středem úsečky AD, G je středem úsečky AC a H je průsečíkem přímek AC a BE. Obsah trojúhelníku BCG je 12 cm2 a obsah čtyřúhelníku DFHG je 8
 4. Kořen
  root_quadrat Kořen rovnice ? je: ?
 5. Obchod
  pave Metr látky byl zlevněn o 2 USD. Nyní stojí 9 m látky stejně jako dřívě 8 m. Urči starou a novou cenu 1 m látky.
 6. Zkratka
  direct_route Představte si, že jdete ke kamarádovi po rovné cestě. Ta cesta má délku 220 metrů. Potom zahnete doprava a půjdete dalších 1950 metrů a jste u kamaráda. Otázka zní, o kolik bude kratší cesta, když půjdete přímou cestou přes pole?
 7. Čas
  time Zapiš v minutách a zaokrouhli na jedno desetinné místo: 3 h 28 m 47 s.
 8. Osmistěn
  8sten Na každé stěně pravidelného osmistěnu je napsáno jedno z čísel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8, přičemž na různých stěnách jsou různá čísla. U každé stěny Jarda určil součet čísla na ní napsaného s čísly tří sousedních stěn. Takto dostal osm součtů, které také se
 9. Delitelnost
  dots Určete nejmenší celé číslo, které při dělení 11 dává zbytek 4, při dělení 15 dává zbytek 10 a při dělení 19 dává zbytek 16.
 10. Průměr čísel
  seq_moon Jaký je průměr celých čísel od 9 do 52 včetně?
 11. Betka
  numbers_2 Betka si myslela přirozené číslo s navzájem různými ciframi a napsala ho na tabuli. Pod něj zapsala cifry původního čísla odzadu a tak získala nové číslo. Sečtením těchto dvou čísel dostala číslo, které mělo stejný počet cifer jako myšleny číslo a skládal
 12. Pět dívek
  cats_cicky Pět dívek cestuje autobusem. Každá drží v každé ruce dva košíky. V každém košíku jsou čtyři kočky. Každá kočka má tři koťata. Dvě dívky vystoupí. Kolik nohou je v autobusu?
 13. Dělník - směna
  favorit_skoda Dělník vyrobí za směnu 300 součástek. Kolik součástek by vyrobil za 18 směn, kdyby svůj výkon postupně zvyšoval každou směnu o 3 součástky?
 14. Sčítanci
  1plus1 Číslo 839 rozdělte na dva sčítance tak, aby jeden sčítanec byl o 17 větší než 60% druhého. Určitě tyto sčítance.
 15. Heslo
  codes V rozvodně se každý den mění hlavní heslo, které se skládá z 3 písmen. Způsob generování kódu se však nemění a je založen na následujícím postupu: Následující písmena (A) až (I) odpovídají různým číslicím od 1 do 9. Pokud bychom písmena nahradili číslicem
 16. Čtyřúhelniku.
  4uhelnik Jak velké jsou úhly čtyřúhelniku, jsou-li v poměru 8:9:10:13?
 17. Slovní úkol
  hungary-flag 395 žáků se vybralo na dovolenou do Maďarska. 110 si koupilo pizzu, 21 žáků chipsy, 26 žáků limonády, 18 žáků máslo, 12 žáků ovoce, 29 žáků zeleninu. Kolik za všechno jídlo zaplatí, pokud každé jídlo stojí 5.5 eur?