Za dňa

Údržbár sa zaviazal, že urobí opravárske práce v závode za 25 dní. Práce však bolo potrebné skrátiť, a preto si pribral pomocníka. Spolu urobili všetky opravy za celé dni. Ako dlho by trvala práca pomocníkovi?

Výsledok

x =  100

Riešenie:

t(125+1x)=1 x+2525x=1t t(x+25)=25x  x=120;t=20.6896551724 x=119;t=20.6597222222 x=118;t=20.6293706294 x=117;t=20.5985915493 x=116;t=20.5673758865 x=115;t=20.5357142857 x=114;t=20.5035971223 x=113;t=20.4710144928 x=112;t=20.4379562044 x=111;t=20.4044117647 x=110;t=20.3703703704 x=109;t=20.3358208955 x=108;t=20.3007518797 x=107;t=20.2651515152 x=106;t=20.2290076336 x=105;t=20.1923076923 x=104;t=20.1550387597 x=103;t=20.1171875 x=102;t=20.0787401575 x=101;t=20.0396825397 x=100;t=20 x=100t(\dfrac{1}{25} +\dfrac{1}{x}) = 1 \ \\ \dfrac{x+25}{25x} = \dfrac{1}{t} \ \\ t(x+25) = 25x \ \\ \ \\ x= 120 ; t=20.6896551724 \ \\ x= 119 ; t=20.6597222222 \ \\ x= 118 ; t=20.6293706294 \ \\ x= 117 ; t=20.5985915493 \ \\ x= 116 ; t=20.5673758865 \ \\ x= 115 ; t=20.5357142857 \ \\ x= 114 ; t=20.5035971223 \ \\ x= 113 ; t=20.4710144928 \ \\ x= 112 ; t=20.4379562044 \ \\ x= 111 ; t=20.4044117647 \ \\ x= 110 ; t=20.3703703704 \ \\ x= 109 ; t=20.3358208955 \ \\ x= 108 ; t=20.3007518797 \ \\ x= 107 ; t=20.2651515152 \ \\ x= 106 ; t=20.2290076336 \ \\ x= 105 ; t=20.1923076923 \ \\ x= 104 ; t=20.1550387597 \ \\ x= 103 ; t=20.1171875 \ \\ x= 102 ; t=20.0787401575 \ \\ x= 101 ; t=20.0396825397 \ \\ x= 100 ; t=20 \ \\ x= 100Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlete. Ďakujeme!

Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 1 komentár:
#
Peter
Da sa polemizovat nad zadani, nakolko pomocnikovi mohla praca trvat aj zlomok dna. Zmysel uloha a jedno riesenie ma ak pomocnikovi praca trvala cele dni, aj spolocna praca trvala "cele" dni. Vyplyva to z formulacie "Spolu urobili všetky opravy za dňa" t.j. asi celeho dna/dni.

avatar

Riešite Diofantovské problémy a hľadáte kalkulačku diofantovských celočíselných rovníc? Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Sliepky a zajace
  pipky Na dvore boli sliepky a zajace. Spolu mali 27 hláv a 62 nôh. Koľko bolo sliepok a koľko zajacov?
 2. Neznáma
  UnknownX Ak k neznámemu číslu pripočítame 21, výsledok vydelíme 6 a následne odpočítame 51, dostaneme opäť toto neznáme číslo. Určte neznáme číslo ...
 3. Aritmetická
  arithmetic_seq V aritmetickej postupnosti je a1=-1, d=4. Koľký člen je rovný číslu 203?
 4. Omyl
  minus Božena sa pri počítaní v škole pomýlila. Namiesto toho, aby číslo 38 pripísala, odpočítala ho. Aký je rozdiel medzi jej výsledkom a správnym výsledkom?
 5. Priamka
  negative_slope Daná je priamka, ktorá prechádza bodmi A [–3; 22] a B [33; –2]. Určte počet všetkých bodov tejto priamky, ktorých obidve súradnice sú kladné celé čísla.
 6. Laco v Amsterdame
  jakob3 Laca za odmenu išiel na konferenciu do Amsterdamu. Koferencia firmu stála € 3484. Vypočítajte koľko kníh si mohol namiesto účasti na konferencií kúpiť v cene 48 a 52 eur, ak nechce si doma zapratať knižnicu a môže si kúpiť len 70 kníh?
 7. Číslo
  fractions_1 Vypočítajte číslo, ktoré po vydelení 34 dáva podiel 10 a zvyšok 25.
 8. Mince
  CZK-coins Tadeáš a Jolana majú dohromady 15kč. Jolana má polovicu toho, čo Tadeáš. Napriek tomu má Jolana 3 mince a Tadeáš 2. Ktoré mince má Tadeáš a ktoré Jolana?
 9. 15 - číslo
  numbers_15 Ktoré číslo je o 15 menšie (väčšie) ako jeho polovica?
 10. Štyri čísla
  tiles2 Určite také štyri po sebe bezprostredne idúce celé čísla, aby súčin prvých dvoch bol o 70 menší ako súčin nasledujúcich dvoch.
 11. Hrnčeky
  hrnceky Teta kúpila 6 rovnakých hrnčekov a jednu kanvicu na kávu. Spolu zaplatila 60€. Kanvica bola drahšia ako jeden hrnček, ale lacnejšia ako dva hrnčeky. Teta si pamätala, že všetky ceny boli v celých eurách. Koľko € stál jeden hrnček a koľko kanvica?
 12. Tretiu s druhou
  sqrt_1 Máme 2 čísla. Keby sme vynásobili tretiu odmocninu prvého čísla s druhou odmocninou druhého čísla, dostali by sme číslo 18.Určte tieto 2 čísla. Ak má úloha v množine reálnych čísel nekonečne veľa riešení, vypočítajte len celočíselné riešenie.
 13. Bonbóny
  cukriky_13 Máme určitý počet cukríkov (bonbónov) a prázdnych škatuliek. Keď dáme cukríky do krabičiek po desiatich, ostanú 2 cukríky a 8 prázdnych škatuliek, keď po ôsmich, ostane 6 cukríkov a 3 krabičky. Koľko cukríkov a prázdnych škatuliek ostane, keď dáme cukríky.
 14. Na číselnej osi
  abs1 Určte celé číslo, ktorého vzdialenosť na číselnej osi od čísla 1 je dvakrát menšia ako vzdialenosť od čísla 6.
 15. Tajomné číslo
  fun3_9 Kúzelník si myslí číslo: "Tajomné číslo najprv vydelím mínus päť, výsledok vydelím tromi, daný podiel vynásobím desiatimi a výsledné číslo vydelím mínus štyrmi. Vyjde mi číslo 5. " Dokážeš tajomné číslo odhaliť?
 16. Myslím 7
  number_line_12 Myslím si číslo, zväčším ho o 6. Zväčšené číslo zmenším o 12. Výsledok vynásobím číslom -2. Súčin predelím číslom -8 a dostanem číslo -4. Aké číslo si myslím?
 17. MO 2019 Z8–I–4
  olympics_1 Pre päticu celých čísel platí, že keď k prvému pripočítame jednotku, druhé umocníme na druhú, od tretieho odčítame trojku, štvrté vynásobíme štyrmi a piate vydelíme piatimi, dostaneme zakaždým ten istý výsledok. Nájdite všetky také pätice čísel, ktorých sú