Pohyb

Ak pôjdeš rýchlosťou 4.4 km/h, prídeš na stanicu 45 minút po odchode vlaku. Ak pôjdeš na bicykli na stanicu rýchlosťou 13 km/h, prídeš na stanicu 30 minút pred odchodom vlaku.
Ako ďaleko je vlaková stanica?

Výsledok

s =  8.314 km

Riešenie:

v1=4.4 km/h v2=13 km/h t1=(x+45)/60 t2=(x30)/60 s=v1 t1=v2 t2 v1(x+45)=v2(x30) x=(v1 45+v2 30)/(v2v1)=(4.4 45+13 30)/(134.4)=29404368.3721 min t1=(x+45)/60=(68.3721+45)/60=3251721.8895 h t2=(x30)/60=(68.372130)/60=55860.6395 h  s=s1=s2 s1=v1 t1=4.4 1.8895=715868.314 km s=v2 t2=13 0.6395=715868.314=8.314  km v_{ 1 } = 4.4 \ km/h \ \\ v_{ 2 } = 13 \ km/h \ \\ t_{ 1 } = (x + 45)/60 \ \\ t_{ 2 } = (x - 30)/60 \ \\ s = v_{ 1 } \cdot \ t_{ 1 } = v_{ 2 } \cdot \ t_{ 2 } \ \\ v_{ 1 }( x+ 45 ) = v_{ 2 }( x - 30 ) \ \\ x = (v_{ 1 } \cdot \ 45+v_{ 2 } \cdot \ 30)/(v_{ 2 }-v_{ 1 }) = (4.4 \cdot \ 45+13 \cdot \ 30)/(13-4.4) = \dfrac{ 2940 }{ 43 } \doteq 68.3721 \ min \ \\ t_{ 1 } = (x + 45)/60 = (68.3721 + 45)/60 = \dfrac{ 325 }{ 172 } \doteq 1.8895 \ h \ \\ t_{ 2 } = (x - 30)/60 = (68.3721 - 30)/60 = \dfrac{ 55 }{ 86 } \doteq 0.6395 \ h \ \\ \ \\ s = s_{ 1 } = s_{ 2 } \ \\ s_{ 1 } = v_{ 1 } \cdot \ t_{ 1 } = 4.4 \cdot \ 1.8895 = \dfrac{ 715 }{ 86 } \doteq 8.314 \ km \ \\ s = v_{ 2 } \cdot \ t_{ 2 } = 13 \cdot \ 0.6395 = \dfrac{ 715 }{ 86 } \doteq 8.314 = 8.314 \ \text { km }Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 1 komentár:
#
Žiak
Dobrý deň. Napíšte mi prosím presne SLOVNE, VETAMI, čo s čím sa vypočítalo. Ďakujem.

avatar

Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu? Chcete premeniť jednotku dĺžky?

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Pohybovka3
  dragway Z Martina do Bratislavy ide auto rychlosťou 72 km/h. Z Bratislavy do Martina vyštartovalo auto rychlosťou 72 km/h súčasne. Koľko minút pred stretnutím budú auta od seba vzdialené 15 km?
 2. Pohybovka2
  car_cycle Cyklista vyšiel z mesta rýchlosťou 19 km/h. Za 0.7 hodiny vyšiel za ním automobil tým istým smerom a dobehol ho za 23 minút. Akou rýchlosťou išiel automobil a v akej vzdialenosti od mesta cyklistu dobehol?
 3. Rekonštrukcia koridoru
  koridor A. Vypočítajte o koľko minút sa skráti cestovanie na 187 km dlhom železničnom koridore, ak sa maximálna rýchlosť zvýši zo 120 km/h na 160 km/h. B. Vypočítajte o koľko minút sa skráti doba cestovania, ak uvažujeme že vlak musí zastaviť v 6 staniciach, prič
 4. Trolejbus
  trolejbus_ba_1 Linka trolejbusu číslo 208 meria 29 km. Ak by trolejbus išiel rýchlejšie o 3 km/h, cesta tam a spať by mu trvala o 10 minút menej. Vypočítajte rýchlosť trolejbusu a koľko času mu trvá cesta tam aj spať.
 5. ŽSR
  luzianky Vypočítajte aké vysoké sú fixné ročné personálne náklady na prevádzku jednokoľajnej trate dlhej 118 km, ak každých 5 km je stanica, ktorú obsluhujú traja ľudia - výpravca a dvaja vyhýbkari v 4-smennej prevádzke. Uvažujte priemerný plat zamestnanca železníc
 6. Hustota - jednoduchý príklad
  mercury Látka o hustote 1048 kg/m3 zaujímá v nádobe objem 57 cm3. Aká je jej hmotnosť?
 7. Zlodej Cu
  trolleywire_1 Zlodej ukradol 122 metrov medeného trolejového vedenia s prierezom 95 mm2. Vypočítajte koľko dostane vo výkupni, ak meď vykupujú po 5.5 Eur/kg? Hustota medi je 8.96 t/m3.
 8. Hrniec
  hrniec Hrniec je do 1/3 naplnený vodou. Dno hrnca má plošný obsah 329 cm2. O koľko centimetrov stúpne hladina v hrnci po priliatí 1.2 litrov vody?
 9. Koks
  uhlie Z jednej tony uhlia sa vyrobí 772 kg koksu na výrobu železa. Koľko vagónov uhlia po 13 tonách je potreba denne pre vysokú pec, ktorá má dennú spotrebu 1020 ton koksu?
 10. Čas
  time Zapíš v minútach a zaokrúhli na jedno desatinné miesto: 5 h 28 m 26 s.
 11. Kolkými 2
  vedro_1 Kolkými päťlitrovými vedrami vyprázdnime bazén s rozmermi 2,4m a2,8m a hlboký 1,4m
 12. Kaďa tvaru
  nadrz Kaďa tvaru kvádra je vodou naplnená po okraj. Vonkajšie rozmery sú 95 cm, 120 cm a 60 cm. Hrúbka všetkých stien i dna je 5 cm. Koľko litrov vody sa vošlo do kade?
 13. Obdĺžnik
  rectangle_inscribed_circle Obdĺžnik je 45 cm dlhý a 24 cm široký. Urči polomer kružnice opísanej obdĺžniku.
 14. Bazén
  swimming-pool Bazén má rozmery dna 6 m a 9 m a výšku 195 cm. Koľko hektolitrov vody je v ňom, ak voda siaha 20 cm pod horný okraj bazéna?
 15. Nádrže
  hasici Požiarna nádrž má tvar kvádra s obdĺžnikovým dnom s rozmermi 13.7 m a 9.8 m a hĺbky vody 2.4 m. Z nádrže bola odčerpaná voda do sudov o objeme 2.7 hl. Koľko sudov bolo použitých, ak hladina vody v nádrži klesla o 5 cm? Vyjadrite množstvo odčerpanej vody.
 16. Stúpanie v percentách
  12_percent_stupanie Výškový rozdiel medzi miestami A, B je 596 m. Vypočítaj percento stúpania cesty, keď vodorovná vzdialenosť miest A, B je 8.1 km.
 17. Rovnobežka
  parallels Polomer Zeme je 6375 km dlhý. Vypočítajte dĺžku rovnobežky, ktorá má zemepisnú šírku 85°.