Vypočítajte 5

Vypočítajte dĺžky strán a uhly v pravouhlom trojuholníku. S=210, o=70.

Správna odpoveď:

a =  21
b =  20
c =  29
A =  46,3972 °
B =  43,6028 °
C =  90 °

Postup správneho riešenia:


Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .


Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.

b=2 S/a=2 210/21=20 b=a2=20
c=a2+b2=212+202=29
A=π180°arcsin(a/c)=π180°arcsin(21/29)=46,3972=46°2350"
B=π180°arcsin(b/c)=π180°arcsin(20/29)=43,6028=43°3610"
C=90=90Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4   video5

Súvisiace a podobné príklady: