Telesová uhlopriečka

Vypočítajte objem kocky, ktorej telesová uhlopriečka má veľkosť 75 dm. Načrtnite si obrázok a telesovú uhlopriečku farebne zvýraznite.

Správna odpoveď:

V =  81189,8816 dm3

Postup správneho riešenia:

u=75 dm a=u/3=75/3=25 3 dm43.3013 dm  V=a3=43.30133=81189.8816 dm3=8.119104 dm3



Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.






avatar




Tipy na súvisiace online kalkulačky
Chcete premeniť jednotku dĺžky?
Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže náš prevodník jednotiek objemu.
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady:

 • Telesová uhlopriečka kocky
  cubes Vypočítajte telesovú uhlopriečku kocky, ak viete, že povrch jednej jej steny sa rovná 36 centimetrov štvorcových. Prosím, vypočítajte aj jej objem.
 • Telesová kocky
  kocky Vypočítajte telesovú uhlopriečku kocky, ktorej povrch je rovný 24 centimetrov štvorcových.
 • Kocka uhlopriečka
  cube_shield Vypočítajte povrch a objem kocky, ktorej telesová uhlopriečka má dĺžku 15 cm.
 • Uhlopriečky kocky 2
  cube_diagonals Vypočítaj dĺžku strany a uhlopriečky kocky s objemom 27 cm3.
 • Stena kocky 3
  cube_shield Obvod jednej steny kocky sa rovná 120 metrov. Vypočítaj povrch a telesovú uhlopriečku tejto kocky.
 • Kocočka
  diagonal Vypočítajte obsah jednej steny kocky a stenovú uhlopriečku kocky, ak jej objem sa rovná 1728 centimetrov kubických.
 • Telesová uhlopriečka
  krychle Vypočítajte objem a povrch kocky, ak telesová uhlopriečka meria 10 dm.
 • Kocka 43
  diagonal Vypočítajte telesovú uhlopriečku kocky, ak viete, že obvod jednej jej steny sa rovná 39 centimetrov.
 • Kocka v guľi
  cube_in_sphere Kocka je vpísaná guli o objeme 5229 cm3. Určte dĺžku hrany kocky.
 • Drevená debna
  box Vypočítajte objem drevenej debny tvaru hranola s podstavou obdĺžnika, ak šírka debny je 8 dm, dĺžka 14 dm a veľkosť telesovej uhlopriečky je 25 dm.
 • Kocka 44
  diagonal Kocka má obsah steny 81 cm2. Vypočítaj dĺžku jej hrany, stenovej a telesovej uhlopriečky.
 • Kocka obecná
  cubes2 Daná je kocka s hranou a. Aká veľká musí byť hrana kocky v ktorej objem má byť dvakrát väčší ako objem pôvodnej kocky
 • Povrch a objem kocky
  cube_shield Vypočítaj povrch kocky, ktorej objem je 27 dm3.
 • Kocka - uhlopriečka
  cube_diagonal Určite dĺžku telesovej uhlopriečky kocky o hrane 100 km.
 • Objem 25
  cube_shield Objem kocky je 27dm kubických . Vypočítajte povrch kocky.
 • Stenová uhlopriečka 3
  cube_diagonals Vypočítaj povrch a objem kocky, ktorej stenová uhlopriečka má dlžku 5 cm.
 • Povrch kocky
  cubes3 Urči povrch kocky, ak jej telesová uhlopriečka má veľkosť 6 cm.