Pravidelného 82146

Vypočítajte objem a povrch pravidelného štvorbokého hranola s podstavnou hranou a=24 cm, ak telesová uhlopriečka zviera s podstavou uhol 66°

Správna odpoveď:

V =  43910,22 cm3
S =  8470,37 cm2

Postup správneho riešenia:

a=24 cm α=66   S1=a2=242=576 cm2  s=2 a=2 24=24 2 cm33,9411 cm tgα=h:s=76,233:33,9411=0=0:1  h=s tgα=s tg66° =33,9411 tg66° =33,9411 2,246037=76,23302 cm V=S1 h=576 76,233=43910,22 cm3
o=4 a=4 24=96 cm S2=o h=96 76,2337318,3695 cm2  S=2 S1+S2=2 576+7318,3695=8470,37 cm2Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Viete objem a jednotku objemu a chcete premeniť jednotku objemu?
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.
Vyskúšajte si prevody jednotiek uhlov uhlové stupne, minúty, sekundy, radiány.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4   video5

Súvisiace a podobné príklady: