Odvesny a prepona

Prepona pravouhlého trojuholníka je o 9 cm dlhšia než jedna odvesna a o 8 cm dlhšia než druhá odvesna. Určte obvod a obsah trojuholníka.

Výsledok

o =  -2 cm
S =  6 cm2

Riešenie:

Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .

Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Ďaľšie podobné príklady:

 1. PT 11
  right_triangle Vypočítajte obsah pravouhlého trojuholníka, ak jeho obvod je o=40 m a odvesna je dlhá 16 m.
 2. Rovnoramenný III
  demos Základňa rovnoramenného trojuholníka je 28 cm, obsah 482 cm2. Vypočítajte obvod tohto trojuholníka.
 3. Rovnostranný 3uholník
  eq_triangle Rovnostranný trojuholník má obvod 36 dm. Aký má obsah?
 4. Stredná priečka
  trianles Je pravda že stredná priečka rozpoľuje trojuholník?
 5. Kvadratická - len dosadiť
  kvadrat_2 Určte koreň kvadratickej rovnice: 3x2-4x+(-4)=0.
 6. Rovnička
  parabola-soccer Doplňte do rámčekov rovnaké čísla tak, aby platila rovnosť: 550: ?= ? x 22
 7. Zlomok
  polynomial Pre aké x sa výraz ? rovná nule?
 8. Šťastné číslo
  numbers_43 Filip vynásobil číslo 4 dvakrát po sebe svojím šťastným číslom. K výsledku ešte pripočítal 4 a dostal výsledok 200. Ktoré je Filipovo šťastné číslo?
 9. Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?
 10. Rovnica
  calculator_2 Rovnica ? má jeden koreň x1=18. Určite koeficient b a druhý koreň x2.
 11. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 12. Hodnota
  eq_1 Vypočítajte hodnotu výrazu x/y , ak viete že (-4x + 3y) / y= 5
 13. Rovnica 4
  math_1 Riešte rovnicu: ?
 14. Kúpalisko - prázdniny
  pool_4 Detský lístok na kúpalisku stojí x €, pre dospelého je o 2 € drahší. Na kúpalisku bolo m detí a trikrát menej dospelých. Koľko eur vybral pokladník za vstupné na kúpalisku?
 15. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?