Kalkulačka dělení zlomkůKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

1/2 : 3/4 = 2/30,6666667

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Dělení: 1/2 : 3/4 = 1/2 · 4/3 = 1 · 4/2 · 3 = 4/6 = 2 · 2 /2 · 3 = 2/3
  Dělení dvou zlomků je stejné jako vynásobení prvního zlomku reciprokou hodnotou druhého zlomku. Prvním dílčím krokem je nalezení reciproké hodnoty (výměna čitatele a jmenovatele, převrácená hodnota 3/4 je 4/3) druhého zlomku. Dále vynásobte dva čitatele. Pak vynásobte dva jmenovatele. Dělení zlomků je vlastně násobení převráceným zlomkem. V dalším mezikroku krátíme čitatele i jmenovatele číslem 2 a dostaneme 2/3.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: (7/8-4/5)^2 = (7/8-4/5)2

Zlomky v slovních úlohách:

 • Nádoba
  konva Kolika třičtvrtě litrovými sklenicemi naplníme 30 l nádobu?
 • Třetiny
  clocks2 Kolik minut je třetina z hodiny? Víš určit třetinu z vyučovací hodiny?
 • Rozděl 9
  workers Rozděl k poměru 5:3 100 lidí
 • Milimetre
  meter Kolik milimetrů je 1/250 metru?
 • Minuty
  watch Zapiš zlomkem v základním tvaru, jakou část týdne tvoří 980 minut.
 • Ženy
  smajlik V jednom podniku jsou z 1050 zaměstnanců 2/3 žen. Kolik žen pracuje v podniku?
 • Procenta jinak
  percent_sign Vypočítejte 60% pokud 81% je 54.
 • Rovnice - reciproká
  hyperbola Řešte pro neznámou x: 7: x = 14: 1000
 • Rovnice
  eq222 Najděte X v této jednoduché rovnici: X/9 = 96/108
 • Najdete 7
  plusminus Najdete součin podílu a rozdílu čísel 16/3 a 3,2
 • Dělit číslem
  fractions Kterým číslem třeba dělit 2 3/4, abychom dostali 11/12?
 • Minutová ručička 2
  clock Za kolik minut opíše minutová ručička hodin úhel 60 stupňů?
 • Vypočítaj
  zlomky 156 - (4/10 + 3/100 + 5/1000)


slovní úlohy - více »