Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

11/12 + 2 1/6 = 37/12 = 3 1/123,0833333

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 2 1/6 na zlomek: 2 1/6 = 2 1/6 = 2 · 6 + 1/6 = 12 + 1/6 = 13/6

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 2 jmenovatelem 6. Celé číslo 2 je totéž jako 2 * 6/6 = 12/6
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 12 do čitatele 1. Nový čitatel je 12 + 1 = 13
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 13) nad jmenovatele 6.
 2. Sčítání: 11/12 + 13/6 = 11/12 + 13 · 2/6 · 2 = 11/12 + 26/12 = 11 + 26/12 = 37/12
  Při sčítání, odečítání a porovnávání zlomků je vhodné oba zlomky upravit na společný (stejný, shodný) jmenovatel. Společný jmenovatel vypočítáme jako nejmenší společný násobek obou jmenovatelů - NSN(12, 6) = 12. V praxi stačí určit společného jmenovatele (tj ne nutně nejmenšího) vynásobením jmenovatelů: 12 × 6 = 72. V dalším mezikroku výslední zlomek není možné dále zjednodušit krácením.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3

Zlomky v slovních úlohách:slovní úlohy - více »